120 ord del II  

Serietitel:
Forlaget Kluddermors "Grønne Serie"
Forfattere:
Liselotte Ring Kryger
Materialetype:
  
Indhold:
Aktiviteter - laborativt materiale, Kopimateriale, Supplerende materiale
Målgruppe:
Grundskole
Børnehaveklassen, Dansk, Dansk som andetsprog - basis
Klassetrin:
0.-2. kl., Specialundervisning
Registreret af:
Forlaget Kluddermor

I dette opgavehæfte arbejdes med de sidste 60 af de 120 mest almindelige ord. Hvis eleverne har gennemgået Kluddermors Læseprogram trin 1 – 28 (se Kluddermors Læseslange), har de opnået et grundlæggende kendskab til de mest almindelige stavekonventioner. Derefter er det tid til at lære de 120 mest almindelige ord. Disse ord udgør 50 – 70 % af alle tekster og bør derfor trænes grundigt, gerne til eleverne har automatiseret alle ordene og kan læse dem som lydbilleder. I materialet får eleverne mulighed for at stave ordene, skrive dem, læse dem, klappe stavelser med dem, genkende dem og bruge dem i en sætning. For hver 20 ord er der en tjekliste, som eleverne skal gennemgå, før de kan gå videre. Når eleverne kan læse alle ordene på listen, får de et diplom og kan derefter gå videre med de næste 20 ord i materialet. Når eleverne mestrer alle de 120 ord, har de opnået seks diplomer, og er dermed rigtig godt på vej til at blive sikre læsere og skriftsprogsbrugere. Sætningerne i bunden af hver side danner små fortløbende historier om Ib og Ea, deres venskab, en sejltur, en skitur og en tur i bio. Fælles for historierne er, at Ib gerne vil imponere Ea, men hver gang får han fumlet lidt rundt i det. Tal med eleverne om ”at læse mellem linjerne” – hvad sker der egentlig i historierne? Alle ord i sætningerne er på max tre bogstaver, med undtagelse af de 120 ord, som skal læres udenad. Målgruppe Hæftet henvender sig til elever i 1. og 2. klasse, samt specialundervisningen, og er velegnet til selvstændigt arbejde, eller til mindre elevgrupper med behov for ekstra støtte. Anvendelse Print ud i så mange sæt du behøver, sæt papirerne i mapper og du er klar med dit nye materiale. Husk at gennemgå tjeklisten med eleverne og uddele deres diplomer, se separat fil. Det er også muligt at lade eleverne gennemgå tjeklisterne med hinanden – på denne måde sker der fornyet læring. Hav ekstra sæt klar, så eleverne kan øve visse sider igen. Materialet er på 69 sider, heraf 63 opgavesider. Der er også vedhæftet en fil med diplomer. 

Bogkortets ID
123532419
Dato for offentliggørelse
2. august 2019
Er læremidlet interaktivt?
Nej
Er læremidlet i sig selv en læse- og skriveteknologi (værktøj) eller er hovedintention i det digitale læremiddel bredt at understøtte elever med læse- og skrivevanskeligheder?
Ja
Brugsrettigheder
Dansk ophavsret - ingen Creative Commons-licenser angivet.
Slutbrugere
Elev/kursist/studerende
Emneord
120 ord, begynderlæsning, børn med særlige behov, danskopgaver, forlaget kluddermor, hæfte, indskoling, kluddermor, kopiopgaver, opgavehæfte, specialundervisning
Klassetrin
0.-2. kl., Specialundervisning
Læringsmål
 • Grundskole
  • Fag (Forenklede Fælles Mål)
   • Børnehaveklassen
   • Dansk
   • Dansk som andetsprog - basis