Hent online materiale (0)

Kommentarer

Færøerne - en del af rigsfællesskabet. Vil - vil ikke?  

Forfattere:
Astrid Marie Møller Danielsen
Materialetype:
  
Indhold:
AV-materiale, Aktiviteter - laborativt materiale, Lærervejledning
Målgruppe:
Grundskole
Historie, Samfundsfag
Klassetrin:
7.-10. kl.
Registreret af:
Astrid Danielsen

På hjemmesiden rigsfællesskab.dk findes film og opgaver, der har til hensigt at sætte fokus på Færøerne og Rigsfællesskabet. Undervisningsmaterialet indeholder ideer og inspiration til fagene historie, samfundsfag og Global undervisning med fokus på at styrke elevernes interkulturelle kompetencer. Formidlingsformen er ung til ung, og tager udgangspunkt i fem korte film med forskelligt fokus på Færøerne: 1: Rigsfællesskabet – Færøerne 2: Færøsk Identitet, Historie og Kultur 3: Erindringsfællesskaber – Hvordan ligner vi hinanden og hvordan er vi forskellige? 4: Hvordan er vi bundet sammen praktisk og økonomisk? 5: Valget – Rigsfællesskab eller ej? Filmene lægger op til debat, undren og inspiration, hvor eleverne med afsæt i filmene stiller spørgsmål og undersøger problematikkerne, de selv rejser. Arbejdsopgaverne skal lægger op til elevernes videre arbejde, er åbne i udformningen, så det er eleverne, der stiller spørgsmålene, vælger undersøgelsesmetoderne og præsenterer deres arbejde, også gennem inddragelse af sociale medier. Dertil er udarbejdet elevopgaver og en lærerguide, der tager udgangspunkt i fagenes mål. Opgaverne er tænkt som inspiration, der kan sammensættes på forskellig vis alt efter målet for forløbet. Materialet er realiseret med støtte fra Undervisningsministeriets udlodningsmidler. 

Bogkortets ID
122528704
Dato for offentliggørelse
17. juni 2019
Udgivelsesdato
1. juni 2019
Er læremidlet interaktivt?
Nej
Er læremidlet i sig selv en læse- og skriveteknologi (værktøj) eller er hovedintention i det digitale læremiddel bredt at understøtte elever med læse- og skrivevanskeligheder?
Nej
Det digitale læremiddel tillader anvendelsen af læse- og skriveteknologi
Ja
Indeholder det digitale læremiddel inspirationsmateriale til, hvordan det anvendes med udgangspunkt i Forenklede Fælles Mål?
Ja
Kan det digitale læremiddel afvikles på pc/bærbar pc?
Ja: Alle
Kan det digitale læremiddel afvikles på tablets/smart-phones?
Ja: Alle
Særlige krav til udstyr?
Nej
Hvilke gængse webbrowsere kan det digitale læremiddel afvikles i?
Explorer, Google Chrome, Firefox
Anvendes et autentifikationssystem?
Nej
Kan det digitale læremiddel eksportere læringsindhold?
Nej
Kan det digitale læremiddel returnere et resultat eksternt?
Nej
Slutbrugere
Elev/kursist/studerende, Underviser
Varighed
10 minutter
Omfang
Indeholder fem film i længder fra 7 - 12 minutter
Emneord
Rigsfællesskab
Klassetrin
7.-10. kl.
Læringsmål
 • Grundskole
  • Fag (Forenklede Fælles Mål)
   • Historie
    • 7. - 9. klasse
   • Samfundsfag
    • 10. klasse
    • 8. - 9. klasse
Kommentar til brug i undervisningen
Materialet kan tilpasses efter målet med undervisningen.