Kommentarer

Hvis din fortolkning var en melodi, hvordan ville den så lyde?  

Forfattere:
Thomas Gooseman
Materialetype:
  
Indhold:
Læringsforløb
Målgruppe:
Stx
Dansk
Registreret af:
DANSKLÆRERFORENINGEN

Forløbet er primært tænkt indenfor ’litteraturkundskab og -læsning’ dvs. det litterære perspektiv, men trækker også på sproglige og mediemæssige perspektiver. Forløbet skal hjælpe eleverne på vej i deres undersøgelse af (især ældre) teksters æstetiske og litterære kvaliteter og skal, ved at fokusere på samspillet mellem analyse og oplevelse, facilitere elevernes møde med forskellige kulturbevidstheder på tværfaglige og digitale præmisser. Produktet er sammensmeltning af tekst, billede og musik. Produktet er tekstfortolkning, der ikke formidles ved vanlig verbaliseret (nedskrevet) og begrebsnær afrapportering af analysekonklusioner, men derimod formidles multimodalt, hvor forståelsen/oplevelsen af teksten kommer til udtryk, i den måde musik, oplæsning og billedside og kommunikation spiller sammen på. 

Bogkortets ID
121605475
Dato for offentliggørelse
8. maj 2019
Antal bogkortvisninger
180
Brugsrettigheder
Slutbrugere
Underviser
Emneord
analyse, oplevelse, kulturbevidsthed, tværfaglig, multimodal
Læringsmål
  • Stx
    • Dansk