Hent online materiale (0)

Kommentarer

Biologi til tiden  

Forfattere:
Lone Als Egebo, Kresten Cæsar Torp, Paul Paludan-Müller, Steen Ussing
Udgiver:
Nucleus
Materialetype:
  
Indhold:
Grundbøger og systemer
Målgruppe:
Htx
Biologi
Stx
Biologi
Hf
Biologi
Erhvervsuddannelser
Biologi
Registreret af:
NUCLEUS - FORENINGEN AF DANSKE BIOLOGERS FORLAG APS

Den nye bog til biologi C er skrevet til gymnasiereformen og dækker bekendtgørelsen for både stx og htx. Bogen indledes med en lille appetitvækker, og derefter sættes mennesket i centrum. I kapitlerne om menneskets fysiologi er der lagt vægt på den gode livsstil. Vores seksuelle adfærd sættes i perspektiv vha. afstikkere til vores fortid og dyreriget. Graviditet og moderne fosterdiagnostiske metoder følges op af et kapitel om genetik, genetiske sygdomme og gentests. I økologikapitlet er livet i sø og å hovedtemaet med eksempler på organismernes tilpasning til deres miljø. De moderne bioteknologiske metoder får god plads, og i et afsluttende kapitel om fødevareproduktion samles trådene fra ernæring, økologi og bioteknologi med et globalt udsyn. Kernestoffet i de to bekendtgørelser er samlet på faktasider i de relevante kapitler. Biologi til tiden har en hjemmeside, www.biologitiltiden.dk, hvorfra figurer, opgaver og forsøgsvejledninger kan hentes. I bogens 2. udgave er der foretaget en del rettelser og opdateringer. En væsentlig ændring er foretaget på faktasiden Proteinsyntese side 152-153, idet det nu fremgår at mRNA syntetiseres ud fra DNA's skabelonstreng. Den nye faktaside og opdaterede figurer findes på bogens hjemmeside, således at 1. og 2. udgave kan anvendes sammen. 

Bogkortets ID
121049
Dato for offentliggørelse
14. juni 2005
Udgivelsesdato
1. januar 2005
Er læremidlet interaktivt?
Nej
Slutbrugere
Elev/kursist/studerende, Underviser
Omfang
190 s
Udgave/version
2. udgave
ISBN
978-87-90363-32-1
DK5
56
FAUST
25990773
Opstilling
 • Erhvervsuddannelser
  • Biologi
   • Lærebøger/grundbøger (E.03.a)
 • Gymnasiale uddannelser
  • Biologi
   • Lærebøger/grundbøger (G.03.a)
Sprog
Dansk
Pris (ekskl. moms) og vilkår
kr. 286,00 + forsendelse
Emneord
biologi, grundbog, c-niveau, fysiologi, økologi, genetik, ernæring, bioteknolgi
Læringsmål
 • Erhvervsuddannelser
  • Grundfag
   • Biologi
 • Hf
  • Biologi
 • Htx
  • Biologi
 • Stx
  • Biologi
   • C niveau