Musicality  

Forfattere:
Peter Korgaard, Anders Johansen
Udgiver:
Musicality IVS
Materialetype:
  
Indhold:
Software (fagligt indhold)
Målgruppe:
Grundskole
Musik - valgfag
Stx
Musik
Hf
Musik
Voksenuddannelser
Musik
Mellemlange videregående uddannelser
Pædagogiske uddannelser
Klassetrin:
8.-10. kl.
Registreret af:
Musicality IVS

Musicality leverer interaktiv undervisning i musikteori og hørelære online. Undervisning forudsætter ikke noget forhåndskendskab. Det første store kursus giver de grundlæggende færdigheder i nodelæsning, som de efterfølgende kurser kræver. Kurserne er opstillet i logisk rækkefølge, og gennemførelsen af et kursus kvalificerer automatisk til det efterfølgende. Der er intet krav om, hvor man begynder eller afslutter. Det er derfor muligt at springe ind, hvor man fagligt hører til. Det betyder også, at man som studerende kan springe tilbage, hvis man oplever lektionerne for vanskelige. I øjeblikket dækker portalen over 100 lektioner indenfor opmråderne nodelæsning, intervaller, treklange, firklang og højtopbyggede akkorder, tonalitet og funktionsharmonik. Der udvikles løbende nyt indhold, som stilles til rådighed for alle brugere. Portalen er designet til skolebrug, hvor lærere kan følge sine elever skridt for skridt. Musicality tager udgangspunkt i den erfaring, at hvis eleverne selvstændigt/individuelt kan tilegne, træne og repetere deres musikteoretiske færdigheder på deres individuelle niveau, sker der en væsentlig opkvalificering af deres musikteoretiske forståelse og musikalske udøvelse. Det har en stærkt afsmittende effekt på alle andre musikaktiviteter. 

Bogkortets ID
120883541
Dato for offentliggørelse
12. april 2019
Er læremidlet interaktivt?
Ja - i betydelig grad
Er læremidlet i sig selv en læse- og skriveteknologi (værktøj) eller er hovedintention i det digitale læremiddel bredt at understøtte elever med læse- og skrivevanskeligheder?
Nej
Det digitale læremiddel tillader anvendelsen af læse- og skriveteknologi
Nej
Indeholder det digitale læremiddel inspirationsmateriale til, hvordan det anvendes med udgangspunkt i Forenklede Fælles Mål?
Nej
Kan det digitale læremiddel afvikles på pc/bærbar pc?
Ja: Alle. Eneste krav krav er, at at browseren er Chrome
Kan det digitale læremiddel afvikles på tablets/smart-phones?
Ja: Alle. Eneste krav krav er, at at browseren er Chrome
Særlige krav til udstyr?
Nej
Hvilke gængse webbrowsere kan det digitale læremiddel afvikles i?
Chrome
Anvendes et autentifikationssystem?
Ja: Login til Musicality efter invitation og egenoprettelse.
Kan det digitale læremiddel eksportere læringsindhold?
Nej
Kan det digitale læremiddel returnere et resultat eksternt?
Nej
Brugsrettigheder
Dansk ophavsret - ingen Creative Commons-licenser angivet.
Slutbrugere
Elev/kursist/studerende, Underviser
Omfang
Indeholder 102 interaktive lektioner
Opstilling
 • Folkeskolen
  • Musik
   • Musikundervisning/musikorientering (F.58.a)
 • Gymnasiale uddannelser
  • Musik
   • Instrumentalskoler og -sammenspil i øvrigt (G.58.f)
   • Musikundervisning/musikorientering (G.58.a)
 • Ungdoms- og voksenuddannelse
  • Musik
   • Instrumentalskoler og -sammenspil i øvrigt (V.58.f)
   • Musikundervisning/musikorientering (V.58.a)
Pris (ekskl. moms) og vilkår
Skolen køber kreditter som deles mellem det antal brugere, I har brug for. 1 kredit svarer til 365 dage. Det svarer f.eks. til 365 brugere en enkelt dag eller til 1 bruger i 365 dage. I bestemmer selv, hvor længe brugerne skal være tilknyttet og betaler kun for den tid, de er tilknyttet. Skolen får 1 gratis kredit ved oprettelse, så løsningen kan prøves uden risiko. Ingen binding eller købstvang. Prisen pr. kredit ligger mellem DKK 150,00 og DKK 200,00 afhængigt af, hvor mange skolen køber ad gangen. I kan derfor have brugere tilknyttet for helt ned til 40 øre pr. dag.
Emneord
Musikteori, Hørelære, Nodelæsning, Intervaller, Treklange, Firklange, Akkorder, Højtopbyggede akkorder, Becifringer, Tonalitet, Funktionsharmonik
Klassetrin
8.-10. kl.
Læringsmål
 • Grundskole
  • Fag (Forenklede Fælles Mål)
   • Musik - valgfag
    • 7./8./9. klasse
     • Musikforståelse (obligatorisk): Eleven kan vurdere musik og dens funktion i samfundet
      • Musikanalyse (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om metoder til musikanalyse (vejledende mål)
       • Eleven kan analysere egen og andres musik (vejledende mål)
 • Hf
  • Musik
   • C niveau
 • Mellemlange videregående uddannelser
  • Pædagogiske uddannelser
   • Den frie lærerskole
   • Folkeskolelærer
   • Pædagog
 • Stx
  • Musik
   • A niveau
   • B niveau
   • C niveau
 • Voksenuddannelser
  • Musik
Undervisningstid
102 lektioner