Hent online materiale (0)

Kommentarer

Kystfiskerne og kampen om fisken  

Serietitel:
20 film og lærervejledninger til filmbaseret undervisning
Udgiver:
Visual Story og WWF Verdensnaturfonden
Materialetype:
   
Indhold:
AV-materiale, Lærervejledning, Prøver, opgaver og test
Målgruppe:
Grundskole
Biologi, Geografi, Samfundsfag
Klassetrin:
7.-9. kl.
Registreret af:
Visual Story

Filmbaseret undervisningsmaterialet til folkeskolens 7-9 klassetrin. FAG: Samfundsfag, biologi og geografi. Undervisningsforløb gør eleverne klar til den fællesfaglige naturfagsprøve samt eksamen i samfundsfag. Materialet er bygget op omkring 20 korte film og aktivitetsark med øvelser, der munder ud i en eksamensklar portefølje til naturfagene og en eksamensklar disposition til samfundsfaget. To detaljerede lærervejledninger (samfundsfag og naturfag) guider gennem alle trin. Gennem arbejdet får eleverne indsigt i en række problemstilinger, der vedrører overfiskeri, havmiljø og kystfiskeri. Eleverne arbejder med bla. FN’s 12. og 14. verdensmål og skal tage stilling til og finde løsninger på hvordan man skaber en bæredygtig udnyttelse af havmiljøet hvor alle parter i problemstillingen er indraget. Eleverne skal undervejs arbejde i grupper. De skal bl.a. selv lave undersøgelser, aktiviteter og problemstillinger. Materialet er opbygget på en måde, der gør det let at vælge til eller fra afhængigt af tidsrammen. Du kan bruge materialet: Monofagligt i hhv. samfundsfag, geografi og biologi Tværfagligt i naturfagene, f.eks. rettet mod den tværfaglige fællesprøve Tværfagligt mellem samfundsfag og naturfagene Hvad enten du bruger materialets mindste format (laver en problemstilling klar til eksamen) - eller folder materialet ud og laver et tværfagligt forløb, vil materialet være lige til at gå til og afstemt efter centralt stillede krav og vejledninger vedrørende mål, tegn på læring og evaluering. 

Bogkortets ID
120622773
Dato for offentliggørelse
2. april 2019
Udgivelsesdato
28. marts 2019
Er læremidlet interaktivt?
Ja
Er læremidlet i sig selv en læse- og skriveteknologi (værktøj) eller er hovedintention i det digitale læremiddel bredt at understøtte elever med læse- og skrivevanskeligheder?
Nej
Det digitale læremiddel tillader anvendelsen af læse- og skriveteknologi
Ja
Indeholder det digitale læremiddel inspirationsmateriale til, hvordan det anvendes med udgangspunkt i Forenklede Fælles Mål?
Ja
Kan det digitale læremiddel afvikles på pc/bærbar pc?
Ja: Tablet, mobiltelefon - uafhængigt af styresystem
Kan det digitale læremiddel afvikles på tablets/smart-phones?
Ja: Alle typer
Særlige krav til udstyr?
Ja: Filmbaseret materiale. Internetadgang og skærm.
Hvilke gængse webbrowsere kan det digitale læremiddel afvikles i?
alle
Anvendes et autentifikationssystem?
Nej
Kan det digitale læremiddel eksportere læringsindhold?
Nej
Kan det digitale læremiddel returnere et resultat eksternt?
Nej
Brugsrettigheder
Slutbrugere
Elev/kursist/studerende, Underviser
Instruktør
Peter zeuthen
Samarbejdspartner
WWF Verdensnaturfonden
Varighed
7 minutter
Omfang
lærervejledninger
Udgave/version
vs 1
Opstilling
 • Folkeskolen
  • Biologi
   • AV-materialer (F.03.c)
  • Geografi
   • AV-materialer (F.23.d)
  • Samfundsfag (F.68)
Pris (ekskl. moms) og vilkår
Gratis materiale
Emneord
overfiskeri, bundtrawlsfiskeri, havets økosystem, eutrofiering, fødekæde, kystfiskeri, industrielt fiskeri, fiskekvoter, forbrugeradfærd, forbrugermagt, miljømærker, Internationale fiskeriaftaler, Bærdygtighed, bæredygtig omstilling, politik, økonomi, globalisering, FNs Verdensmål , FN verdensmål 12 og 14, kystfisker
Klassetrin
7.-9. kl.
Læringsmål
 • Grundskole
  • Fag (Forenklede Fælles Mål)
   • Biologi
    • 7. - 9. klasse
     • Kommunikation (obligatorisk): Eleven kan kommunikere om naturfaglige forhold med biologi
     • Modellering (obligatorisk): Eleven kan anvende og vurdere modeller i biologi
     • Perspektivering (obligatorisk): Eleven kan perspektivere biologi til omverdenen og relatere indholdet i faget til udvikling af naturvidenskabelig erkendelse
     • Undersøgelse (obligatorisk): Eleven kan designe, gennemføre og evaluere undersøgelser i biologi
   • Geografi
    • 7. - 9. klasse
     • Kommunikation (obligatorisk): Eleven kan kommunikere om naturfaglige forhold med geografi
     • Modellering (obligatorisk): Eleven kan anvende og vurdere modeller i geografi
     • Perspektivering (obligatorisk): Eleven kan perspektivere geografi til omverdenen og relatere indholdet i faget til udvikling af naturvidenskabelig erkendelse
     • Undersøgelse (obligatorisk ): Eleven kan designe, gennemføre og evaluere undersøgelser i geografi
   • Samfundsfag
    • 8. - 9. klasse
     • Politik (obligatorisk): Eleven kan tage stilling til politiske problemstillinger lokalt og globalt og komme med forslag til handlinger
     • Økonomi (obligatorisk): Eleven kan tage stilling til økonomiske problemstillinger og handle i forhold til egen økonomi og samfundsøkonomien
Kommentar til brug i undervisningen
Materialet er udarbejdet til udskolingselever og læreren kan skalere sværhedsgraden op og ned afhængig af klassetrin og fagligt niveau. Tiden der skal afsættes ved arbejdet med materialet, kan variere fra enkelte lektioner (monofaglig undervisning) til et dybdegående arbejde med fælles fagligt fokusområde (tværfagligt forløb) på op til flere måneder.