Kommentarer

Danske kolonihistorier. Grundbog  

Forfattere:
Anne Mette Finderup, Martin Colerick, Berit Andersen, Maria Dohlmann, Gitte Raaup
Udgiver:
Dansklærerforeningens Forlag
Materialetype:
 
Indhold:
Grundbøger og systemer
Målgruppe:
Hhx
Dansk
Htx
Dansk
Stx
Dansk
Hf
Dansk
Erhvervsuddannelser
Erhvervsuddannelsesformer
Registreret af:
DANSKLÆRERFORENINGENS HUS A/S

Danmarks koloniale fortid fylder forbavsende lidt i danskernes bevidsthed og selvforståelse. Det giver sig også udslag i fokus og tekstvalg i fx litteraturhistorieundervisningen i dansk og i periodiseringen i historie. Det er bogens ambition at åbne for nye mere globale vinkler i undervisningen. I et tværfagligt samspil mellem dansk og historie sætter Danske kolonihistorier således fokus på kolonialisme, imperialisme og mødet med det fremmede og belyser hvordan Danmarks koloniale fortid også præger diskussioner i nutiden – fx debatten om grønlandsk selvstændighed og identitetspolitiske diskussioner om kolonialvarer og sprogbrug. Bogens tre temakapitler omhandler tre perioder og emner: kolonialismen i Dansk Vestindien (ca. 1672-1917), imperialismen i Congo (slut 1800-tallet til start 1900-tallet) og Grønlands kolonialisering og afkolonialisering (med særligt fokus på 1900- og 2000-tallet). Bogens sidste del klæder eleverne på til at skrive en større tværfaglig opgave og viser hvordan man kan integrere skriveprocessen i dansk-historie-forløbet. Bogen kan bruges som grundbog i dansk-historie-forløbet og arbejdet med større tværfaglige opgaver, men er også velegnet til brug i senere flerfaglige forløb og til enkeltfaglige temaforløb. Til grundbogen hører Danske kolonihistorier – fra sukkerrør til Skipper Mix. Antologi med historiske kilder og de litterære tekster grundbogen lægger op til at arbejde med. 

Bogkortets ID
120256560
Dato for offentliggørelse
19. marts 2019
Udgivelsesdato
29. april 2019
Er læremidlet interaktivt?
Nej
Brugsrettigheder
Dansk ophavsret - ingen Creative Commons-licenser angivet.
Slutbrugere
Elev/kursist/studerende
Redaktør
Lars Granild
Omfang
224
Udgave/version
1. udgave
ISBN
9788772110875
Opstilling
 • Erhvervsuddannelser
  • Dansk
   • Litteraturhistorie (E.08.h)
   • Temaer og genrer (E.08.d)
 • Gymnasiale uddannelser
  • Dansk
   • Arbejds/opgavebøger til litteratur (G.08.g)
   • Litteraturhistorie (G.08.h)
   • Læsetræning, studieteknik, bibliotekskundskab (G.08.n)
   • Perioder og forfatterskaber (G.08.c)
   • Skriftlig og mundtlig fremstilling (G.08.l)
   • Temaer og genrer (G.08.d)
Emneord
kolonialismen, dansk vestindien, congo, grønland, historiske kilder, litterære tekster, dansk-historie-forløb, tværfaglig, flerfaglig, koloni, imperialisme
Læringsmål
 • Erhvervsuddannelser
  • På tværs
   • Erhvervsuddannelsesformer
    • Eux
 • Hf
  • Dansk
 • Hhx
  • Dansk
 • Htx
  • Dansk
 • Stx
  • Dansk