Kommentarer

Danske kolonihistorier. Antologi  

Forfattere:
Gitte Raaup, Berit Andersen, Martin Colerick, Anne Mette Finderup, Maria Dohlmann
Udgiver:
Dansklærerforeningens Forlag
Materialetype:
 
Indhold:
Grundbøger og systemer
Målgruppe:
Hhx
Dansk
Htx
Dansk
Stx
Dansk
Hf
Dansk
Erhvervsuddannelser
Erhvervsuddannelsesformer
Registreret af:
DANSKLÆRERFORENINGENS HUS A/S

Danske kolonihistorier – fra sukkerrør til Skipper Mix. Antologi hører til grundbogen af samme navn. I antologien findes historiske kilder og de litterære tekster grundbogen lægger op til at arbejde med inden for dens tre temaer: Dansk Vestindien, Congo og Grønland. Bogen åbner for nye globale vinkler i undervisningen. I et tværfagligt samspil mellem dansk og historie sætter Danske kolonihistorier fokus på kolonialisme, imperialisme og mødet med det fremmede og belyser hvordan Danmarks koloniale fortid også præger diskussioner i nutiden – fx debatten om grønlandsk selvstændighed og identitetspolitiske diskussioner om kolonialvarer og sprogbrug. Grundbogens tre temakapitler omhandler tre perioder og emner: kolonialismen i Dansk Vestindien (ca. 1672-1917), imperialismen i Congo (slut 1800-tallet til start 1900-tallet) og Grønlands kolonisering, modernisering og afkolonisering (med særligt fokus på 1900- og 2000-tallet). Bogens sidste del klæder eleverne på til at skrive en større tværfaglig opgave og viser hvordan man kan integrere skriveprocessen i dansk-historie-forløbet. Bogen er oplagt at benytte som grundbog i dansk-historie-forløbet og arbejdet med større tværfaglige opgaver, men er også velegnet til brug i senere flerfaglige forløb og til enkeltfaglige temaforløb. 

Bogkortets ID
120256393
Dato for offentliggørelse
19. marts 2019
Udgivelsesdato
29. april 2019
Er læremidlet interaktivt?
Nej
Brugsrettigheder
Dansk ophavsret - ingen Creative Commons-licenser angivet.
Slutbrugere
Elev/kursist/studerende
Redaktør
Lars Granild
Omfang
168
Udgave/version
1. udgave
ISBN
9788772111032
Opstilling
 • Erhvervsuddannelser
  • Dansk
   • Litteraturhistorie (E.08.h)
   • Temaer og genrer (E.08.d)
 • Gymnasiale uddannelser
  • Dansk
   • Antologier (G.08.e)
   • Litteraturhistorie (G.08.h)
   • Perioder og forfatterskaber (G.08.c)
   • Temaer og genrer (G.08.d)
Emneord
kolonialismen, dansk vestindien, congo, grønland, historiske kilder, litterære tekster, dansk-historie-forløb, tværfaglig, flerfaglig
Læringsmål
 • Erhvervsuddannelser
  • På tværs
   • Erhvervsuddannelsesformer
    • Eux
 • Hf
  • Dansk
 • Hhx
  • Dansk
 • Htx
  • Dansk
 • Stx
  • Dansk