Hent online materiale (0)

Kommentarer

Studievalgsportfolio  

Forfattere:
Efterskoleforeningen
Udgiver:
Efterskoleforeningen
Materialetype:
  
Indhold:
Supplerende materiale, Lærervejledning
Målgruppe:
Klassetrin:
8.-10. kl.
Registreret af:
Efterskoleforeningen

Elever skal i udskolingen arbejde systematisk med en studievalgsportfolio frem imod deres uddannelsesvalg i 9. eller 10. klasse. I forbindelse med et projekt i 2018 om ´udvikling af studievalgsportfolio´ finansieret af UVM, er der udviklet et metodehæfte og forældrefolder. Et materiale som henvender sig både til vejledere og lærere. Metodehæftet inspirerer overordnet til, hvordan man kan understøtte eleverne i deres overgange til og deltagelse i ungdomsuddannelse, arbejde, livet og samfundet, og hvordan en studievalgsportfolio kan blive et stillads i den proces. Metodehæftet giver et bud på en studievalgsportfolio-tænkning, hvor fokus er på elevernes læreproces. Der er i hæftet beskrevet en arbejdsmodel, hvor der indgår to ‘mapper’. En arbejdsportfolio, der er elevernes personlige mappe, hvor de samler deres arbejder med afsæt i opgaver stillet af underviserne og en præsentationsportfolio, hvor de udvælger og begrunder det, de vil dele med andre ud fra spørgsmål eller kriterier stillet af underviserne. Der er også 3 skolers praksiserfaringer i arbejdet med studievalgsportfolio ud fra portefolio-tænkningen, som man kan lade sig inspirere af i planlægningen af en studievalgsportfolio-proces i udskolingen. Forældrematerialet er en folder, som beskriver hvad en studievalgsportfolio er, hvorfor og hvordan unge i skolen kan arbejde med en studievalgsportfolio, hvordan den unge og forældrene kan samarbejde om en studievalgsportfolio, og hvordan forældrene kan bidrage i vejledningsprocessen. Folderen kan printes og uddeles til forældre og elever. Selvom materialet er udviklet i en efterskolekontekst, kan materialet også bruges i andre skoler som har udskolingselever. 

Bogkortets ID
119782556
Dato for offentliggørelse
27. februar 2019
Udgivelsesdato
1. januar 2019
Er læremidlet interaktivt?
Nej
Er læremidlet i sig selv en læse- og skriveteknologi (værktøj) eller er hovedintention i det digitale læremiddel bredt at understøtte elever med læse- og skrivevanskeligheder?
Nej
Det digitale læremiddel tillader anvendelsen af læse- og skriveteknologi
Nej
Indeholder det digitale læremiddel inspirationsmateriale til, hvordan det anvendes med udgangspunkt i Forenklede Fælles Mål?
Ja
Kan det digitale læremiddel afvikles på pc/bærbar pc?
Ja: PC, MAc og andre platforme
Kan det digitale læremiddel afvikles på tablets/smart-phones?
Ja: Alle gængse modeller
Særlige krav til udstyr?
Nej
Anvendes et autentifikationssystem?
Nej
Kan det digitale læremiddel eksportere læringsindhold?
Nej
Kan det digitale læremiddel returnere et resultat eksternt?
Nej
Brugsrettigheder
Dansk ophavsret - ingen Creative Commons-licenser angivet.
Slutbrugere
Elev/kursist/studerende, Underviser
Sidetal
28 sider
Emneord
Studievalgsportfolio, Vejleder, Lærer, Uddannelsesvejledning
Klassetrin
8.-10. kl.