Kommentarer

Daglig dosis 6. Skriftlig fremstilling og sproglære  

Serietitel:
Daglig dosis 6
Forfattere:
Niels Pryn
Udgiver:
Camåe
Materialetype:
 
Indhold:
Engangsmateriale
Målgruppe:
Grundskole
Dansk
Klassetrin:
6. kl.
Registreret af:
Camåe

Dansk i 6 kl. Bogen vil bibringe eleverne en større sproglig bevidsthed, øgede færdigheder i at skrive korrekt, flere muligheder for at udtrykke sig skriftligt, samt metoder, inspiration og lyst til at skrive. Se hele bogen på www.camae.dk Folkeskolen skrev i sin anmeldelse: Et relevant danskmateriale bestående af to éngangsbøger, der kan anvendes uafhængigt af hinanden. En samlet anvendelse vil sammenkæde øvelserne. Materialet er en fortsættelse af "Dagligdosis 5", der dog ikke anses som en forudsætning for nærværende, men samlet opfyldes delmålene i skriftlig dansk for 5.-6. klasse i henhold til Fælles Mål. Bog 1 handler om skriftlig fremstilling og fokuserer på skriveprocessen med den traditionelle streg under processen. Selve skrivningen lægger op til megen dialog og gensidig inspiration eleverne imellem og mellem eleverne og læreren. Omkring responsen foreslås fælles udarbejdelse af responsskemaer, der matcher de enkelte opgavetyper. Eksempler på et sådant skema gives dog ikke, hvilket kan være forståeligt, i og med at to klasser næppe ønsker den samme grad af respons. Den skriveplads, eleverne får stillet til rådighed, er som i mange engangsmaterialer ikke tilstrækkelig. Det opfordrer til kortere svar, end man rent fagligt ønsker, men stiller jo så større krav til orden og overskuelighed mellem bog og kladdehæfte. Sproglæredelen finder jeg tilpas afgrænset til klassetrinnet, men relevansen i at indføre en rimelig konsekvent anvendelse af de latinske betegnelser kan diskuteres. Kommateringen er "den nye" efter Sprognævnets anbefaling, og kan den læres, vil det helt givet få positive konsekvenser for elevernes frie, skriftlige udtryksformer. Bog 2 med retstavningsøvelser er den kendte form med gode differentieringsmuligheder. 

Bogkortets ID
119748
Dato for offentliggørelse
25. maj 2005
Udgivelsesdato
1. januar 2005
Er læremidlet interaktivt?
Nej
Slutbrugere
Elev/kursist/studerende
Omfang
64 s. (A 4 format)
Opstilling
 • Folkeskolen
  • Dansk
   • Skriftlig og mundtlig fremstilling (F.08.l)
   • Sproglære (F.08.j)
Sprog
Dansk
Pris (ekskl. moms) og vilkår
56,00 kr. + moms - mindste salg 10 expl. Samtlige sider kan ses på www.camae.dk
Emneord
sproglære
Klassetrin
6. kl.
Læringsmål
 • Grundskole
  • Fag (Forenklede Fælles Mål)
   • Dansk