Hent online materiale (0)

Kommentarer

Eksempler på kemien i geofagene  

Forfattere:
Vibeke Marquardsen, Birgit Sandermann Justesen
Materialetype:
  
Indhold:
e-bog
Målgruppe:
Htx
Geovidenskab (forsøgsfag), Kemi
Stx
Geovidenskab (forsøgsfag), Naturgeografi
Registreret af:
GEOGRAFILÆRERFORENINGEN

Hæftet giver underviserne og eleverne oplagte eksempler på såvel teoretiske som eksperimentelle emner indenfor kemien i centrale geofaglige områder. 

Bogkortets ID
119433971
Dato for offentliggørelse
14. februar 2019
Udgivelsesdato
30. januar 2019
Er læremidlet interaktivt?
Nej
Er læremidlet i sig selv en læse- og skriveteknologi (værktøj) eller er hovedintention i det digitale læremiddel bredt at understøtte elever med læse- og skrivevanskeligheder?
Nej
Det digitale læremiddel tillader anvendelsen af læse- og skriveteknologi
Ja
Indeholder det digitale læremiddel inspirationsmateriale til, hvordan det anvendes med udgangspunkt i Forenklede Fælles Mål?
Ja
Kan det digitale læremiddel afvikles på pc/bærbar pc?
Nej
Kan det digitale læremiddel afvikles på tablets/smart-phones?
Nej
Særlige krav til udstyr?
Nej
Anvendes et autentifikationssystem?
Nej
Kan det digitale læremiddel eksportere læringsindhold?
Nej
Kan det digitale læremiddel returnere et resultat eksternt?
Nej
Brugsrettigheder
Dansk ophavsret - ingen Creative Commons-licenser angivet.
Slutbrugere
Elev/kursist/studerende, Underviser
Sidetal
30 sider
Udgave/version
1. udgave
ISBN
978-87-981843-5-5
Emneord
kemisk ligevægt, gassernes tilstandsligning, højdesyge, dykkersyge, Opløsning af kalk i naturen, Carbondioxid i det geologiske kredsløb, Salte, Salte i havvand, Saltsøer, Inddampning, Hydrotermale dannelser, Sorte rygere, Black smokers, Mineraler, Dannelse af forskellige jernmineraler, Jordbundens kemi, Al-lag, Ionb
Læringsmål
  • Htx
    • Geovidenskab (forsøgsfag)
    • Kemi
  • Stx
    • Geovidenskab (forsøgsfag)
    • Naturgeografi