Kommentarer

Observation af undervisning og elevers læring - håndbog for ledere og vejledere (inkl. hjemmeside) (E-bog, epub)  

Forfattere:
Malene Ringvad
Materialetype:
  
Indhold:
Grundbøger og systemer
Målgruppe:
Mellemlange videregående uddannelser
Pædagogiske uddannelser
Registreret af:
DAFOLO A/S

Denne bog er en e-bogNår du køber e-bogen, bliver bogen leveret til din mailadresse inden for 15 minutter. E-bogen er i epub-format, og bogen er DRM-beskyttet. Bogen bliver låst til én bruger og kan derfor ikke videresendes til andre.Formålet med observation af undervisning og elevers læreprocesser er først og fremmest at fremme elevernes læring, og ifølge forskning kræver det facilitering af de professionelles egen læring tæt på undervisningspraksis. Tanken bag denne bog er derfor at hjælpe ledere og vejledere i gang med undervisningsobservation og didaktisk samtale, så de kan bidrage til, at eleverne lærer så meget, som de kan. Ud fra forsknings- og praksisbaseret viden tilbyder bogen et struktureret overblik og et praksisnært indblik i observationsopgavens forskellige niveauer, nogle af de vigtigste forudsætninger og fl ere velafprøvede fremgangsmåder. Ved at inddele opgaven i tre videns- og kompetenceniveauer – det organisatoriske, det undervisningsfaglige og det relationelle niveau – struktureres observationsprocessen, og samtidig anskueliggøres udfordringerne og faldgruberne. Bogen demonstrerer nogle lettilgængelige metoder, der kan støtte lederen og vejlederen i at udforske mulighederne i undervisningsobservation og den didaktiske samtale og derigennem fi nde frem til egne fremgangsmåder. Bogen er delt op i tre dele, som svarer til observationsopgavens tre videns- og kompetenceniveauer og kan derfor også benyttes som opslagsværk til at hente inspiration og fordybelse i udvalgte elementer af opgaven. Samtidig kan den ved fortløbende læsning tilbyde et struktureret overblik over de delprocesser, som observationsarbejdet indeholder. Bogen henvender sig til ledere og vejledere på skoler, gymnasier og uddannelsesinstitutioner og til alle andre fagfolk, der beskæftiger sig professionelt med skole og uddannelse med elevernes læreprocesser for øje. Flere af bogens redskaber findes i digital form til download og direkte brug i egen praksis på www.dafolo.dk/observation. Her kan du også læse et uddrag af bogen. Se indholdsfortegnelse og forord til bogenMalene Ringvad er cand.mag. og Master of Public Management og tidligere seminarielektor og uddannelseschef på N. Zahles Seminarium. Siden 2013 selvstændig erhvervspsykologisk konsulent med hovedvægt på uddannelse og træning af ledere, vejledere og konsulenter. 'Det er en både inspirerende og praksisnær udgivelse, som gør det let at komme i gang med at observere undervisning og på den baggrund udvikle undervisningspraksis på en positiv og konstruktiv måde. Bogen indeholder mange eksempler fra skoleverdenen, som gør det let at forstå teorierne og ideerne, og overføre dem til egen skolepraksis.' - Lektørudtalelsen fra Dansk BiblioteksCenter 'Jeg er blevet en bedre vejleder og observatør med denne bog, og i morgen anbefaler jeg den til min leder.' Læs hele anmeldelsen fra Bogoplevelsen på Instagram'Bogen hjælper læseren med at få øje på, hvordan elevens læring og udbytte observeres og ikke kun fokuserer på undervisningens tilrettelæggelse. Den er velskrevet og giver en hands-on indgangsvinkel til at få sat gang i observationerne og samtalerne om elevers læring.' - Lone Frankel Goul, Daglig leder, Skovvejens SkoleLæs hele anmeldelsen i Plenum (s. 62) 

Bogkortets ID
119380879
Dato for offentliggørelse
12. februar 2019
Udgivelsesdato
1. januar 2017
Slutbrugere
Underviser
Omfang
264 sider
Udgave/version
0117
ISBN
9788771606980
Pris (ekskl. moms) og vilkår
Kr. 278,00
Emneord
observation, af, undervisning, og, elevers, læring,, observation, af, undervisning,, observation, af, læring,, elevers, læring
Læringsmål
  • Mellemlange videregående uddannelser
    • Pædagogiske uddannelser
      • Folkeskolelærer