Kommentarer

Bæredygtig dannelse - skitser til en empatisk verden (inkl. hjemmeside) (E-bog, epub)  

Forfattere:
Lone Belling med Leif Frandsen
Materialetype:
  
Indhold:
Grundbøger og systemer
Målgruppe:
Mellemlange videregående uddannelser
Pædagogiske uddannelser
Registreret af:
DAFOLO A/S

Denne bog er en e-bogNår du køber e-bogen, bliver bogen leveret til din mailadresse inden for 15 minutter. E-bogen er i epub-format, og bogen er DRM-beskyttet. Bogen bliver låst til én bruger og kan derfor ikke videresendes til andre.Bogens styrke er, at visionen, teorierne og praksis arbejdes sammen og skaber den holistiske tilgang og det perspektiv, som vi alle kan tage til os og lære noget af. (...) bogen om bæredygtig dannelse giver et fantastisk godt afsæt. Den kommer hele vejen rundt, fra det filosofiske udgangspunkt til praktiske udviklingsprojekter. (Per Schultz-Jørgensen) Bæredygtig dannelse er en tilgang til dannelse, som forholder sig til det 21. århundredes nøgleudfordringer med håbet om at bidrage til en bæredygtig fremtid. Meget afhænger af, hvordan vi som mennesker og menneskehed kommer til erkendelse, og hvordan vi handler lokalt og globalt. Dertil er dannelse med et bæredygtigt perspektiv et væsentligt bidrag. Det er bogens ærinde at medvirke til, at skolen genfinder en bæredygtig balance mellem data og dannelse samt skaber et bæredygtigt, helhedsorienteret læringsmiljø. En skole, der kvalificerer de lærende til at løse tidens og fremtidens udfordringer - ikke ved at trække de gamle dannelsesheste af stalden, men ved at udfordre og udvikle vores forståelse af almendannelse, så den løfter sig op over fortid og nutid og inkluderer fremtiden. Bæredygtig dannelse handler både om, hvad der fagligt undervises i, og hvordan der undervises. Bogen henvender sig til alle, der er optaget af læring, undervisning og uddannelse som professionelle praktikere eller som ledere, forældre, studerende og andre, der ser uddannelsessystemet som centralt for både samfundets og individernes dannelsesprocesser. Se indholdsfortegnelse og forord til bogenLone Belling, ledelses- og organisationskonsulent i Liv og Lederskab (www.livoglederskab.dk). Foredragsholder, coach samt designer og facilitator af strategiske og samskabende processer. Leif Frandsen, cand. pæd. i dansk, tidligere folkeskolelærer i 23 år og lektor i 12 år, herunder HF-udviklingskonsulent på VUC-Fyn samt kursusleder for pædagogikumkandidater. 'Det er en både interessant, vedkommende og aktuel udgivelse, som vinkler dannelsesbegrebet miljøpolitisk til forskel fra den øvrige litteratur om dannelse'. - Lektørudtalelse fra Dansk BiblioteksCenter 'Bæredygtig dannelse er en praktisk bog for den lærer der skal forberede eleverne til at overtage en verden i krise, og det er fint med alle eksemplerne, ligesom øvelserne angiveligt er anvendelige redskaber til at udvikle opmærksomme elever'. - bogvægten.dk 'Denne velskrevne bog handler om, hvordan FNs 17 verdensmål lader sig forbinde med både dannelse og bæredygtighed i en pædagogisk sammenhæng. Der er mange gode historier og citater fra en række skolefolk, som har gennemført et udviklingsforløb for lærere, ledere og ansatte i skoleforvaltningen. Bogen har mange eksempler på god praksis og er inspirerende.' - Efterskolen 

Bogkortets ID
119380866
Dato for offentliggørelse
12. februar 2019
Udgivelsesdato
1. januar 2017
Slutbrugere
Underviser
Omfang
231 sider
Udgave/version
0117
ISBN
9788771606966
Pris (ekskl. moms) og vilkår
Kr. 239,00
Emneord
Robuste, børn
Læringsmål
  • Mellemlange videregående uddannelser
    • Pædagogiske uddannelser
      • Folkeskolelærer