Hent online materiale (0)

Kommentarer

Læring & Identitiet  

Forfattere:
Lene Tangaard
Udgiver:
Aalborg Universitetsforlag
Materialetype:
  
Indhold:
Supplerende materiale
Målgruppe:
Erhvervsuddannelser
Afsætning, Arbejdsmiljø, Arbejdsplanlægning og samarbejde, Erhvervsfag 3, Biologi, Dansk, Design, Engelsk, Ergonomi, Erhvervsøkonomi, Fransk, Fysik, Fødevarer, jordbrug og oplevelser, Førstehjælp og elementær brandbekæmpelse, Hygiejne, Idræt, Informationsteknologi, Innovation, Erhvervsfag 3, Kemi, Kontor, handel og forretningsservice, Matematik, Materialeforståelse, Miljø, Naturfag, Omsorg, sundhed og pædagogik, Psykologi, Samfundsfag, Sundhed, Teknologi, Teknologi, byggeri og transport, Tysk, Økonomi, Øvrige fremmedsprog
AMU
AMU til flygtninge og indvandrere og tværgående AMU, Industriens arbejdsmarkedsuddannelser
Mellemlange videregående uddannelser
Kreative og kunstneriske uddannelser, Pædagogiske uddannelser, Social- og Sundhedsuddannelser, Tekniske og teknologiske uddannelser
Korte videregående uddannelser
Kreative og kunstneriske uddannelser, Tekniske og teknologiske uddannelser
Registreret af:
AALBORG UNIVERSITETSFORLAG. FOND

Denne bog sætter fokus på, hvordan elever lærer under erhvervsuddannelse. Bogens analyser viser, at eleverne lærer mest, når de kan koble sig identitetsmæssigt til aktiviteter på skole og i praktikken. Læring forbindes derfor tæt til identitet, og i bogen gives der en række eksempler på gunstige læringssituationer fra elevernes synsvinkel. Et af de almene perspektiver i bogen er, at veksel- og erhvervsuddannelse repræsenterer erfaringer med og åbninger mod arbejdslivet som et potentielt læringsmiljø i tæt kobling til skolegang. Vekseluddannelserne repræsenterer en klar, direkte og funktionel vej fra skole til arbejde. Ressourcer for læring på arbejdet kan blive nødvendigt med skel mellem de kvalifikationer, uddannelses- systemet kan tilbyde overfor hastige ændrede kompetencekrav i arbejdslivet. Bogen henvender sig til læsere, der vil vide mere om betingelser for læring i praksis, til studerende, der ønsker at vide mere om læring i krydsfeltet mellem skole og praktik og til lærere og uddannelsesaktører indenfor vekseluddannelserne. 

Bogkortets ID
1191771
Dato for offentliggørelse
21. maj 2008
Er læremidlet interaktivt?
Nej
Slutbrugere
Elev/kursist/studerende, Underviser
Omfang
s. 194
Samlet filstørrelse
148.72 kB
ISBN
978-87-7307-772-6
DK5
60.7
FAUST
26489105
Sprog
Dansk
Pris (ekskl. moms) og vilkår
199,00 (159,25 ekskl. moms) Kopiering kun tilladt i overensstemmelse med gældende aftaler med Copy-Dan.
Emneord
Læring, Pædagogisk metode, læringssituationer, læringsmiljø, undervisning, betingelser for læring, skole og praktik , læring, identitet, læreprocesser, erhvervspraktik, erhvervsfaglig grunduddannelse
Læringsmål
 • AMU
  • AMU til flygtninge og indvandrere og tværgående AMU
  • Industriens arbejdsmarkedsuddannelser
 • Erhvervsuddannelser
  • Grundfag
   • Afsætning
   • Arbejdsmiljø
   • Arbejdsplanlægning og samarbejde, Erhvervsfag 3
   • Biologi
   • Dansk
   • Design
   • Engelsk
   • Ergonomi
   • Erhvervsøkonomi
   • Fransk
   • Fysik
   • Førstehjælp og elementær brandbekæmpelse
   • Hygiejne
   • Idræt
   • Informationsteknologi
   • Innovation, Erhvervsfag 3
   • Kemi
   • Matematik
   • Materialeforståelse
   • Miljø
   • Naturfag
   • Psykologi
   • Samfundsfag
   • Sundhed
   • Teknologi
   • Tysk
   • Økonomi
   • Øvrige fremmedsprog
  • Indgange
   • Fødevarer, jordbrug og oplevelser
   • Kontor, handel og forretningsservice
   • Omsorg, sundhed og pædagogik
   • Teknologi, byggeri og transport
 • Korte videregående uddannelser
  • Kreative og kunstneriske uddannelser
  • Tekniske og teknologiske uddannelser
 • Mellemlange videregående uddannelser
  • Kreative og kunstneriske uddannelser
  • Pædagogiske uddannelser
  • Social- og Sundhedsuddannelser
  • Tekniske og teknologiske uddannelser