Hent online materiale (0)

Kommentarer

Studievalgsportfolio  

Udgiver:
Skole- og dagtilbudsafdelingen Skive Kommune
Materialetype:
    
Indhold:
Aktiviteter - laborativt materiale, Materialekasse, Supplerende materiale
Målgruppe:
Grundskole
Uddannelse og job, Virksomhedsfag
Klassetrin:
7.-10. kl.
Registreret af:
Skive Kommune - dagtilbud

Studievalg - oversigt over aktiviteter, portfolio og karrierevejledning. Forløbet giver overblik over de mange tilbud til overbygningselever i forbindelse med deres studievalg. Der er inspiration til arbejdet med studievalgsportfolio, karrierelæring og uddannelse og job. 

Bogkortets ID
119020608
Dato for offentliggørelse
30. januar 2019
Er læremidlet interaktivt?
Nej
Er læremidlet i sig selv en læse- og skriveteknologi (værktøj) eller er hovedintention i det digitale læremiddel bredt at understøtte elever med læse- og skrivevanskeligheder?
Nej
Det digitale læremiddel tillader anvendelsen af læse- og skriveteknologi
Ja
Indeholder det digitale læremiddel inspirationsmateriale til, hvordan det anvendes med udgangspunkt i Forenklede Fælles Mål?
Ja
Kan det digitale læremiddel afvikles på pc/bærbar pc?
Ja
Kan det digitale læremiddel afvikles på tablets/smart-phones?
Ja
Særlige krav til udstyr?
Nej
Anvendes et autentifikationssystem?
Nej
Brugsrettigheder
Dansk ophavsret - ingen Creative Commons-licenser angivet.
Slutbrugere
Underviser
Samarbejdspartnere
www.skivedna.dk, UU Skive
Emneord
Studievalgsportfolio, Karrierelæring, Uddannelsesvejledning, Job og uddannelse, Uddannelse og Job, Erhvervsvejledning, Åben skole - ungdomsuddannelser, Vejledningsaktiviteter, Introduktionskurser, Praksisfaglige forløb
Klassetrin
7.-10. kl.
Læringsmål
 • Grundskole
  • Fag (Forenklede Fælles Mål)
   • Uddannelse og job
    • 7.- 9. klasse
     • Arbejdsliv (obligatorisk): Eleven kan vurdere sammenhænge mellem egne valg og forskellige vilkår i arbejdsliv og karriere
     • Fra uddannelse til job (obligatorisk): Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser og erhvervs- og jobmuligheder
     • Personlige valg (obligatorisk): Eleven kan træffe karrierevalg på baggrund af egne ønsker og forudsætninger
   • Virksomhedsfag
    • 10. klasse
     • Afsætning (obligatorisk): Eleven kan arbejde med markedsføring på baggrund af strategi, forbrugeradfærd og markedsforhold
     • Uddannelsesafklaring (obligatorisk): Eleven kan forholde sig til egne uddannelses- og erhvervsmuligheder og ønsker inden for fagområdet
     • Virksomhedsøkonomi (obligatorisk): Eleven kan beskrive rammer og interne forhold for virksomhedens proces fra produktion til salg