App til Punktum, komma, streg - grundlæggende grammatikopgaver  

Forfattere:
Inge Benn Thomsen
Materialetype:
  
Indhold:
Grundbøger og systemer
Målgruppe:
Mellemlange videregående uddannelser
Pædagogiske uddannelser
Registreret af:
DAFOLO A/S

Ny app til iPad: Lær at sætte tegn, mens du læser en historie!Appen skal købes i App Store:Download den gratis version i App StoreDownload den fulde version til kr. 16,- App StoreAppen Punktum, komma, streg - grundlæggende grammatikopgaver kan anvendes i danskundervisningen som supplement til det daglige arbejde, eller hentes af elever, der gerne vil træne dansk grammatik hjemme. Målet med Punktum, komma, streg er at lære at sætte tegn i en tekst efter reglerne om grammatisk komma, og målgruppen er elever på mellemtrinnet. Opgaverne er bygget op omkring historien Mia mister mobilen.Opgaverne er inddelt i 3 niveauer A, B og C. På niveau A (opgave 1-11) arbejdes med basal tegnsætning, og eleverne lærer at sætte punktum, spørgsmålstegn, komma, semikolon og afsnit i en tekst. Niveau B (opgave 12-16) er evalueringsopgaver, hvor eleverne anvender det gennemgåede stof. Eleverne kan også hjælpe hinanden med tegnsætningen, og det gennemgåede stof kan danne udgangspunkt for elevernes dialog omkring, hvordan tegnene sættes. På niveau C (opgave 17-20) skal eleverne stadig anvende det lærte, men samtidig kobles der flere tegn på, nemlig udråbstegn, kolon og replikstreg, ligesom der er en afsluttende åben opgave, hvor eleverne kan skrive deres egen fortsættelse af historien, samtidig med de anvender det lærte. Vi anbefaler, at læreren løbende involverer sig i elevernes arbejde og giver dem feedback efter behov i processen mod målet.I inddelingen fra niveau A-C ligger en differentieringsmulighed. Har eleverne styr på den basale grammatik, kan de springe direkte til niveau B eller C. Hvis de har lyst til samtidig at læse historien om Mia, der mister mobilen, må de dog læse teksterne på alle niveauer. Ved at læse historien får grammatikken en funktion, hvilket gør det mere formålstjenstligt at lære at sætte tegn, da tegnsætningen gør det nemmere for eleverne at læse historien.Den er kompatibel med iPad 2 eller nyere (iOS 7). Appen findes også i en gratis version, hvor eleverne kan afprøve de første to opgaver, før de resterende opgaver tilkøbes. 

Bogkortets ID
118771189
Dato for offentliggørelse
21. januar 2019
Udgivelsesdato
1. maj 2014
Er læremidlet interaktivt?
Nej
Slutbrugere
Elev/kursist/studerende, Underviser
Omfang
sider
Udgave/version
0514
Pris (ekskl. moms) og vilkår
Kr. 0,00
Emneord
træningsmateriale;elevmateriale;engangsmateriale;træningshæfte;danskundervisning;dansk;danskfag;grammatik;stavning;læsning;differentiering;skrivning;undervisningsdifferentiering;læseundervisning;staveundervisning;skriveundervisning;skrive;læse;stave;tekstforståelse
Læringsmål
  • Mellemlange videregående uddannelser
    • Pædagogiske uddannelser
      • Folkeskolelærer