Kommentarer

Barnet bag diagnosen (E-bog, epub)  

Forfattere:
Ib Hedegaard Larsen
Materialetype:
  
Indhold:
Grundbøger og systemer
Målgruppe:
Mellemlange videregående uddannelser
Pædagogiske uddannelser
Registreret af:
DAFOLO A/S

Denne bog er en e-bogNår du køber e-bogen, bliver bogen leveret til din mailadresse inden for 15 minutter. E-bogen er i epub-format, og bogen er DRM-beskyttet. Bogen bliver låst til én bruger og kan derfor ikke videresendes til andre.Barnet bag diagnosen er en debatbog, som sætter spørgsmålstegn ved den stadig mere omsiggribende brug af diagnoser, især i folkeskolen. En diagnose hjælper ikke i sig selv den voksne til at forstå og støtte barnet på en mere hensigtsmæssig måde. Den voksne må kunne se bag om diagnosen og søge indsigt i barnets livsvilkår, relationer og kvalifikationer, for det er her, kimen til den hensigtsmæssige støtte skal findes. Barnet bag diagnosen beskriver baggrund, indhold og ofte foreslåede behandlingstiltag for nogle af de hyppigst forekommende diagnoser og tager kritisk stilling til psykiaternes forståelse for og forklaring på børnenes vanskeligheder. Bogen er skrevet til lærere, pædagoger og medarbejdere i PPR - og til alle de studerende, som er ved at uddanne sig til disse hverv. Se indholdsfortegnelse og forord til bogen"Et væsentligt indspark i debatten om den eksplosionsagtige udskillelse af børn til særlige foranstaltninger, som i stigende grad er brug af dæmpende medicin."Læs lektørudtalelsen fra Dansk BiblioteksCenter"Udgivelsens styrke er dens kritiske holdning til den stigende diagnosticering og buddet på et bredere perspektiv, der inddrager flere komponenter. Set i et sådan perspektiv er det ikke barnet, der er sygt, men de livsbetingelser, det er en del af. Der er tale om en række faktorer, der gensidigt indvirker på hinanden – og som ikke kan reduceres til afgrænsede kategorier og ensartede størrelser."Læs hele anmeldelsen fra Videnscenter for Bevægelseshandicap - som for øvrigt har kåret bogen som 'Månedens bog juni 2009'.Folkeskolen har skrevet en artikel med overskriften "Nye bøger sætter fokus på børn med særlige behov".Læs hele artiklen fra Folkeskolen her"Bogen er et spændende tiltag og kan bestemt varmt anbefales som diskussionsoplæg i den debat, der er nødvendig i forhold til den udvikling der er i gang (…) 'Barnet bag diagnosen' er en bog, der sætter gang i refleksionerne!" Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift Om serienSerien Specialpædagogik i tiden sætter fokus på specialpædagogikkens vilkår og søger at afspejle de til enhver tid givne specialpædagogiske teorier og deres udmøntning i praksis. Og netop i den specialpædagogiske sammenhæng spiller tiden en væsentlig rolle. Specialpædagogik er i bund og grund et produkt af videnskab, ideologi og praksis, og som sådan helt afhængig af den samfundsstruktur og kultur den specialpædagogiske bistand udøves i. Specialpædagogik i tiden sætter spørgsmålstegn ved normaliteten og udfordrer vores normalitetstænkning. Serien henvender sig til lærere i grundskolen og i efter- og videreuddannelser samt til lærerstuderende i det nye linjefag specialpædagogik. 

Bogkortets ID
118770655
Dato for offentliggørelse
21. januar 2019
Udgivelsesdato
1. februar 2009
Slutbrugere
Underviser
Omfang
sider
Udgave/version
0209
ISBN
9788771602197
Pris (ekskl. moms) og vilkår
Kr. 180,00
Læringsmål
  • Mellemlange videregående uddannelser
    • Pædagogiske uddannelser
      • Folkeskolelærer