Kommentarer

Talent i skolen - identifikation, undervisning og udvikling  

Forfattere:
Poul Nissen, Ole Kyed og Kirsten Baltzer
Materialetype:
 
Indhold:
Grundbøger og systemer
Målgruppe:
Mellemlange videregående uddannelser
Pædagogiske uddannelser
Registreret af:
DAFOLO A/S

Udvikling fra begavelse til talent starter ved fødslen, og nyere forskning viser, at talent kan øges eller mindskes over tid, samt at de relationer, som velbegavede og talentfulde børn indgår i, har stor betydning for opretholdelse af erhvervede talenter. Skolen er derfor en vigtig arena for udvikling af de talentfulde børn. Forskning viser endvidere, at mange af de særligt begavede børn har brug for flere udfordringer end deres kammerater i almindelighed. Samtidig repræsenterer mange af dem et uudnyttet potentiale, der kan medvirke til at opfylde politikernes målsætning om, at danske elever skal blive blandt verdens bedste. Men hvordan støtter skolen op om de særligt begavede elever? Og på hvilken måde kan den enkelte lærer tilgodese de talentfulde børn i undervisningen?Talent i skolen – identifikation, undervisning og udvikling inddrager den nyeste danske og internationale pædagogiske forskning inden for talentpleje og byder ind med initiativer, der kan støtte op om de særligt begavede børn. Gennem konkrete cases og introduktion af begrebet til ”Potentialeorienteret undervisningsdifferentiering” får læreren inspiration til planlægning og undervisning af fagligt indhold, der også udfordrer de særligt begavede børn. Endelig præsenteres en praksisnær ramme for identifikation og beskrivelse af børn, der antages at have særlige talenter eller forudsætninger og forslag til, hvordan man kan sikre, at talentudvikling fortsat finder sted.Poul NissenLæreruddannet, autoriseret psykolog, specialist og supervisor i klinisk børnepsykologi og psykoterapi, lektor i klinisk psykologi ved Danmarks Pædagogiske Universitetsskole og privatpraktiserende psykolog. Han har skrevet disputats om behandling af børn og unge med fastlåst identitetsudvikling og er forfatter til mere en hundrede bøger og artikler ompsykologiske og pædagogiske emner. I de seneste år har han bl.a. arbejdet med effektforskning i forbindelse med unge kriminelle, børn på behandlingshjem, specialundervisning og velbegavede børn.Ole KyedLæreruddannet og cand.pæd.psych. fra Danmarks Pædagogiske Universitet. Ole Kyed har arbejdet som skolepsykolog gennem 30 år. Bl.a. som souschef ved Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i Lyngby. Han har autorisation som psykolog og specialist- og supervisorgodkendelse ipædagogisk psykologi og psykoterapi. Gennem privat praksis og bestyrelsespost i bl.a. Pædagogiske Psykologers Forening har han i en årrække haft interesse for særligt intelligente børn. Har skrevet flere faglige artikler og bøger om børn med særlige forudsætninger og særlige behov.Kirsten BaltzerLektor ved Danmarks Pædagogiske Universitet indtil 2006 og herefter ekstern lektor ved Danmarks Pædagogiske Universitetsskole. Kirsten Baltzer er uddannet lærer og cand.pæd.psych. og har skrevet ph.d.-afhandling om psykologisk forståelse af børns matematikudvikling. Siden 1995 har hun bl.a. forsket i området undervisning af børn med særlige forudsætninger og talentudvikling.Se indholdsfortegnelse og forord til bogen"Denne bog om talent i skolen rammer lige ned i den politiske og pædagogiske debat om de begavede børn i skolerne, som ikke får de udfordringer de har behov for (…) Interessant og aktuelt pædagogisk indspark i den pædagogiske debat om undervisning af særligt begavede børn. En bog som kan inspirere mange undervisere til at reflektere over egen praksis."Læs lektørudtalelsen fra Dansk BiblioteksCenter"Jeg kan godt lide, at bogen indeholder mange cases, der kan give læreren inspiration til planlæ 

Bogkortets ID
118770509
Dato for offentliggørelse
21. januar 2019
Udgivelsesdato
10. marts 2010
Slutbrugere
Underviser
Omfang
208 sider
Udgave/version
0311
ISBN
9788772815428
Pris (ekskl. moms) og vilkår
Kr. 248,00
Læringsmål
  • Mellemlange videregående uddannelser
    • Pædagogiske uddannelser
      • Folkeskolelærer