Kommentarer

Studievalgsportfolio  

Udgiver:
UU Kolding
Materialetype:
  
Indhold:
Aktiviteter - laborativt materiale, Kopimateriale, Lærervejledning, Materialekasse
Målgruppe:
Grundskole
Uddannelse og job
Klassetrin:
7.-10. kl.
Registreret af:
UU-Center Kolding - Ungdommens Uddannelsesvejledning

I august 2017 introducerede vi i UU-Kolding den nye studievalgsportfolio til 8. årgang. Vi fandt de bagvedliggende tanker om aktivt at understøtte karrierelæringsbegrebet meget relevante for de unge, men vi fandt samtidig det medsendte afrapporteringsskema mindre attraktivt og motiverende for eleverne. Vi ville i projektet i samarbejde med lærere, ungdomsuddannelser og øvrige sparringspartnere have fokus på at udvikle konstruktive redskaber, som giver mening for eleverne i deres refleksions- og karrierelæringsproces. Samtidig ville vi have fokus på, at redskaberne var brugervenlige for lærere og forældre. 

Bogkortets ID
118718432
Dato for offentliggørelse
18. januar 2019
Er læremidlet interaktivt?
Nej
Er læremidlet i sig selv en læse- og skriveteknologi (værktøj) eller er hovedintention i det digitale læremiddel bredt at understøtte elever med læse- og skrivevanskeligheder?
Nej
Det digitale læremiddel tillader anvendelsen af læse- og skriveteknologi
Ja
Indeholder det digitale læremiddel inspirationsmateriale til, hvordan det anvendes med udgangspunkt i Forenklede Fælles Mål?
Nej
Kan det digitale læremiddel afvikles på pc/bærbar pc?
Ja: OIS, Windows og Android
Kan det digitale læremiddel afvikles på tablets/smart-phones?
Ja: OIS, Windows og Android
Særlige krav til udstyr?
Nej
Brugsrettigheder
Dansk ophavsret - ingen Creative Commons-licenser angivet.
Slutbrugere
Underviser
Omfang
Forløbet er fortløbende fra 7. til 10. klasse.
Pris (ekskl. moms) og vilkår
Alle materiale, samt et overblik over projektet ligger tilgængelig på UU Koldings hjemmeside. Følgende materialer er tilgængelige; Plakat Folder om projektet til skolerne Hjælpetekster til afrapporteringsskemaet MeeBook forløb Booklet Styrkekort Styrkeark 3 professionelle film om Studievalgsportfolio 11 amatørfilm til valg af intro- og brobygningsforløb i Kolding Kommune
Emneord
Studievalgsportfolio, Uddannelse og job, Vejledning, Styrker
Klassetrin
7.-10. kl.
Læringsmål
  • Grundskole
    • Fag (Forenklede Fælles Mål)
      • Uddannelse og job
Undervisningstid
40 lektioner