Studievalgsportfolio på introkurser/E:dag  

Forfattere:
UU Aarhus-Samsø
Materialetype:
  
Indhold:
Supplerende materiale
Målgruppe:
Klassetrin:
8.-9. kl.
Registreret af:
Aarhus Kommune

Materialet kan bruges ifm. at elever i 8. klasse er på introduktionskursus eller E:dag (erhvervsintroducerende dag) og udfylder den del af studievalgsportfolioen, der omhandler introduktionskurser, mens de er på uddannelsesinstitutionen. Dvs. mens de har indtryk og refleksioner fra besøget i frisk erindring. Materialet kan også bruges på 9. årgang. Materialet er en PowerPoint med: 1) Instruktion i, hvordan eleverne åbner deres studievalgsportfolio og hvor de skal skrive i den 2) Refleksionsspørgsmål til brug, når eleverne udfylder deres studievalgs-portfolio. Refleksionsspørgsmålene er udarbejdet med afsæt i teorien om karrierelæring 

Bogkortets ID
118715412
Dato for offentliggørelse
18. januar 2019
Er læremidlet interaktivt?
Nej
Er læremidlet i sig selv en læse- og skriveteknologi (værktøj) eller er hovedintention i det digitale læremiddel bredt at understøtte elever med læse- og skrivevanskeligheder?
Nej
Det digitale læremiddel tillader anvendelsen af læse- og skriveteknologi
Nej
Indeholder det digitale læremiddel inspirationsmateriale til, hvordan det anvendes med udgangspunkt i Forenklede Fælles Mål?
Nej
Kan det digitale læremiddel afvikles på pc/bærbar pc?
Ja: Alle
Kan det digitale læremiddel afvikles på tablets/smart-phones?
Ja: Alle
Særlige krav til udstyr?
Nej
Hvilke gængse webbrowsere kan det digitale læremiddel afvikles i?
Alle
Anvendes et autentifikationssystem?
Nej
Kan det digitale læremiddel eksportere læringsindhold?
Nej
Kan det digitale læremiddel returnere et resultat eksternt?
Nej
Slutbrugere
Elev/kursist/studerende
Opstilling
  • Folkeskolen
    • Uddannelses-, erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering (F.85)
Emneord
Studievalgsportfolio
Klassetrin
8.-9. kl.