Kommentarer

Aktionslæring - udvikling af arbejdet og samarbejdet i skolens praksis  

Serietitel:
Undervisning og læring
Forfattere:
Mette Molbæk og Lotte Junker Harbo
Materialetype:
  
Indhold:
Grundbøger og systemer
Målgruppe:
Mellemlange videregående uddannelser
Pædagogiske uddannelser
Registreret af:
DAFOLO A/S

Aktionslæring tilbyder en konkret ramme for fælles og bæredygtig udvikling af skolens praksis. At udvikle og forandre praksis kan opleves stressende og uhåndterbart, hvis det anskues som den enkelte lærers eller pædagogs ansvar og ikke løses i et konstruktivt lærende fællesskab. Med aktionslæring flyttes problemer eller udfordringer fra at være individets ansvar til at være teamets fælles forpligtelse og læring. Aktionslæring understøtter en vedvarende, undersøgende skolekultur og -udvikling, der er funderet i lokale behov, og som samtidig har øje for, at praksis til en vis grad kan planlægges, men at uforudsete aspekter også støder til. Bogen præsenterer tre faser, der kan være med til skabe en balance mellem behovet for både kontinuitet og fleksibilitet i pædagogisk praksis:1. Formulering af fokus og planlægning 2. Afprøvning af observation og tiltag 3. Den undersøgende samtale. Gennem cases fra to forskellige skoler, refleksionsspørgsmål og skabeloner til analyse og undersøgende samtaler gives det enkelte team en introduktion til aktionslæringen i praksis, og det klædes på til at undersøge egen praksis og igangsætte aktioner på baggrund af et lokalt behov. Bogen henvender sig til alle, der gerne vil arbejde med aktionslæring, og den kan fungere som guide for eksempelvis ledere og tovholdere og andre ressourcepersoner i den svære opstartsfase, når en skolekultur skal udvikle sig til en vedvarende undersøgende kultur med det formål at øge elevernes læring og trivsel. Samtidig kan den fungere som indspark til det veletablerede team, som vil udfordre sig selv med en ny måde at strukturere refleksions- og arbejdsprocesser på. Om forfatterne Mette Molbæk er ph.d. og lektor ved VIA University College, hvor hun er leder af programmet Børns trivsel i og på tværs af dagtilbud, skole og hjem. Hun beskæftiger sig primært med forsknings- og udviklingsprojekter i skoler med særligt fokus på udvikling af og samarbejde om inkluderende læringsmiljøer. Lotte Junker Harbo er ph.d. og lektor ved VIA University College efter- og videreuddannelse, hvor hun blandt andet forsker i socialpædagogisk faglighed i relation til evidensbaserede programmer og i, hvordan unge oplever hjælp. Omtale af bogen'En meget relevant og vigtig bog, der styrker det professionelle samarbejde, der er nødvendigt for at sikre en god skole, hvor læring og trivsel er i højsædet. Bogen er meget overskuelig, den er let tilgængelig og de tre faser belægges med en række gode konkrete praksiseksempler med spørgsmål til styrkelse af arbejdet med bogens cases og egen praksis. Gode eksempler på observationsmetoder, video, fotos, lærerelevlogbøger og interviews med elever. En meget anvendelig bog, og helt sikkert et godt bud på god og nyttig kompetenceudvikling.' - Dansk bibliotekscenter 'Kortfattet og meget brugbar guide til dem, der gerne vil i gang med aktionslæring. I bogen får man tips og ideer, og gennem cases får man indblik i, hvordan det kan fungere i praksis. Bogens største værdi er efter min mening inddragelsen af to cases i beskrivelsen af aktionslæringens faser' - Ove Christensen i Folkeskolen 

Bogkortets ID
118580699
Dato for offentliggørelse
14. januar 2019
Udgivelsesdato
1. december 2019
Slutbrugere
Underviser
Omfang
sider
Udgave/version
1218
ISBN
9788771607727
Pris (ekskl. moms) og vilkår
Kr. 220,00
Læringsmål
  • Mellemlange videregående uddannelser
    • Pædagogiske uddannelser
      • Folkeskolelærer