Kommentarer

Bevæg mig - krop, sanser og bevægelse i børnehøjde  

Serietitel:
Læreplansserien
Forfattere:
Nanett Borre
Materialetype:
 
Indhold:
Pædagogiske læreplaner
Målgruppe:
Dagtilbud
Alsidig personlige udvikling
Aldersgruppe:
0-2 år, 3-6 år
Registreret af:
DAFOLO A/S

Som medlem af fordelsklubben I børnehøjde får du 10 % rabat på denne bog.Her står du med en sand inspirationskilde til at udvikle børns bevægeglæde, sansnings og kropslighed sammen med de voksne i dagtilbuddet. Bogen understøtter nemlig arbejdet med læreplanstemaet 'krop, sanser og bevægelse', og du får mange praktiske og sjove ideer til at arbejde med temaet i jeres dagtilbud.Bogen sætter særligt fokus på sanserne og deres betydningsfulde rolle i hele barnets udvikling og livsudfoldelse, og hvordan man skaber læringsmiljøer, hvor sanserne bliver en del af barnets leg.Bogens første del indeholder den basale teoretiske viden, der ligger til grund for børns sansemotoriske udvikling. Her får du en indføring i, hvordan den foregår under optimale betingelser, men også, hvorfor nogle børn kan have særlige udfordringer på dette område, hvordan du kan identificere disse børn, og hvad du kan gøre for at hjælpe og støtte dem i den videre proces.Bogens anden del tager et kig på begrebet læringsmiljøer. Hvad dækker begrebet over, og hvilke krav skal man stille til læringsmiljøer, for at børn kan få så alsidige oplevelser og erfaringer med sansning og bevægelse som muligt?Undervejs i bogen indgår refleksionsspørgsmål og forslag til lege og aktiviteter både indenfor, ude på legepladsen og i naturen. Desuden er der forslag til, hvordan man kan indrette læringsmiljøer, der understøtter sansning og bevægelse. I et særskilt kapitel om forældresamarbejde gives et bud på, hvordan arbejdet med krop, sanser og bevægelse kan formidles til forældrene, og hvordan et forældremøde om emnet eksempelvis kunne bygges op.Bogen afsluttes med et legekatalog med sjove lege, der på hver deres måde sætter fut i både krop, sanser og bevægelse - for både børn og voksne! 

Bogkortets ID
118580691
Dato for offentliggørelse
14. januar 2019
Udgivelsesdato
1. oktober 2018
Slutbrugere
Underviser
Omfang
172 sider
Udgave/version
1018
ISBN
9788771607659
Pris (ekskl. moms) og vilkår
Kr. 179,00
Emneord
krop,, sanser,, bevægelse,, læringsmiljø,, læreplan,, børnefællesskab,, leg,, læreplansserien
Aldersgruppe
0-2 år, 3-6 år
Læringsmål
  • Dagtilbud
    • Tema
      • Alsidig personlige udvikling