Kommentarer

Grib Portfolien - Den procesorienterede studievalgsportfolio  

Forfattere:
Josefine Waldorff Østergaard
Materialetype:
   
Indhold:
Aktiviteter - laborativt materiale, Lærervejledning, Supplerende materiale
Målgruppe:
Klassetrin:
8.-10. kl.
Registreret af:
UU Gribskov

Udviklingsprojektet Grib portfolien har fundet sted i 10. klasse Gribskov og tilhørende modtagerklasser, fra februar 2018 til november 2018. Projektet tilsigter at udvikle praksisnær viden og erfaring omkring brugen af studievalgsportfolie i udskolingen. Dets overordnede formål er at øge udbyttet af de undervisnings- og vejledningsaktiviteter, som indgår i 8.-10. klasse, samt at sikre en større andel af eleverne træffer velreflekterede uddannelsesvalg, der passer til netop dem. Projektet består af to dele; Den ene omhandler udviklingen af et koncept for samarbejde mellem lærere og vejledere, som en metode der styrker og systematiserer samarbejdet om portfolien. Projektets teoretiske antagelse er at samarbejde på tværs højner det praksisnære udviklingsprojekt og styrker implementeringsprocessen, og dermed forstærker udviklingen af et nyt redskab i udskolingen, nemlig studievalgsportfolien. Yderligere er intentionen at gøre vejledere og lærere fortrolige med studievalgsportfolien som et integreret værktøj i udskolingen. Den anden del af projektet består af udviklingen af tre aktioner, der understøtter elevernes valgproces, udvider deres valgperspektiv og styrker deres valgparathed. 

Bogkortets ID
118566488
Dato for offentliggørelse
13. januar 2019
Er læremidlet interaktivt?
Ja
Er læremidlet i sig selv en læse- og skriveteknologi (værktøj) eller er hovedintention i det digitale læremiddel bredt at understøtte elever med læse- og skrivevanskeligheder?
Nej
Det digitale læremiddel tillader anvendelsen af læse- og skriveteknologi
Ja
Indeholder det digitale læremiddel inspirationsmateriale til, hvordan det anvendes med udgangspunkt i Forenklede Fælles Mål?
Ja
Kan det digitale læremiddel afvikles på pc/bærbar pc?
Nej
Kan det digitale læremiddel afvikles på tablets/smart-phones?
Nej
Særlige krav til udstyr?
Nej
Anvendes et autentifikationssystem?
Nej
Kan det digitale læremiddel eksportere læringsindhold?
Nej
Kan det digitale læremiddel returnere et resultat eksternt?
Nej
Brugsrettigheder
Dansk ophavsret - ingen Creative Commons-licenser angivet.
Slutbrugere
Underviser
Andre bidragydere
Lisbeth Højdal, Jeppe Lilholt, Jonas Rygaard
Emneord
portfolio, studievalgsportfolio, afrapporteringsskema, refleksion, karrierelæring, job og uddannelse, vejledning
Klassetrin
8.-10. kl.