Kommentarer

Disruption - Det danske arbejdsmarked under forandring  

Forfattere:
Jakob Sinding Skött, Jørgen Lassen
Materialetype:
  
Indhold:
Arbejdsark, Supplerende materiale
Målgruppe:
Stx
Samfundsfag
Registreret af:
Jakob Sinding Skött

I maj 2017 nedsatte regeringen ”Disruptionrådet” - et bredt sammensat partnerskab med deltagelse af arbejdsmarkedets parter, erhvervsledere, iværksættere, eksperter og repræsentanter fra det øvrige samfundsliv. Baggrunden for partnerskabet var de hastige forandringer, som globaliseringen og den teknologiske udvikling medfører for ”alle dele af vores samfund, alle brancher og mange job – fra ufaglærte til højtuddannede.” De nye tendenser bliver kaldt ’disruption’ eller ’den fjerde industrielle revolution’. Forandringerne indebærer både nye muligheder for danske arbejdstagere og nye udfordringer for den danske model: Hvad vil ny teknologi, international konkurrence, EU-lovgivning og arbejdskraftens frie bevægelighed for eksempel betyde for det danske arbejdsmarked? Regeringen påpeger, at det er en udvikling, vi bliver nødt til at forholde os til som ”mennesker, virksomheder og samfund.” Det er ligeledes en udvikling, som eleverne i den danske gymnasieskole må forholde sig til, når de forbereder sig til livet på den anden side af skolens mure. Og mens eleverne stadig befinder sig inden for murene, skal vi som samfundsfagslærere undervise dem i ”globaliseringens og EU’s betydning for den økonomiske udvikling i Danmark, herunder konkurrenceevne og arbejdsmarkedsforhold”. Ifølge vejledningen til samfundsfag på A-niveau omfatter arbejdsmarkedsforhold ”den danske model og flexicurity. Der indgår, at løn- og arbejdsvilkår i princippet ved overenskomstforhandlinger aftales af arbejdsmarkedets parter uden statslig indblanding (den danske model), og at lønmodtagerne til gengæld for kortere opsigelsesvarsler har en vis indkomsttryghed (socialt sikkerhedsnet) fra velfærdsstaten (flexicurity). Begreber som erhvervsfrekvens, arbejdsudbud, arbejdsløshedstyper og beskæftigelsesfrekvens indgår. Forskellige arbejdsmarkedspolitiske strategier (opkvalificering, stramning) undersøges, og hvordan de påvirker arbejdsmarkedet … Arbejdsmarkedsforhold ses i sammenhæng med EU’s indre marked, herunder hvordan den øgede tilgang af arbejdskraft fra EU-landene påvirker løn-dannelse (løndumping?) og udfordrer den universelle velfærdsstat (velfærdsturisme?) samt om den danske model kan opretholdes. Eleverne lærer om, hvordan globaliseringen påvirker arbejdsmarkedet i form af outsourcing og insourcing, fremmer den teknologiske udvikling (fx robotter og kunstig intelligens) og medfører strukturelle ændringer på arbejdsmarkedet som fx øget mobilitet, voksende prekariat og øget behov for efteruddannelse.” Hvordan underviser vi som gymnasielærer egentlig eleverne i danske arbejdsmarkedsforhold i en verden under hastig forandring? Det følgende materiale er et bud på et svar på dette spørgsmål. Materialet dækker alle de elementer, som er nævnt i vejledningen. Det giver eleverne et indblik i den danske arbejderbevægelses historie, men det fokuserer særlig på de udfordringer, som det danske arbejdsmarked står over for i en verden, som på mange måder er under hastig forandring. Materialet er tilrettelagt på en måde, så læreren selv kan ”plukke” i det og udvælge de elementer, som vedkommende ønsker at bruge i et forløb, der fokuserer på arbejdsmarkedsforhold i Danmark. Det inkluderer en række introducerende tekster og forskelligt materiale i form af tekster, tabeller, figurer og interviewfilm med tilhørende arbejdsopgaver - alt sammen klar til brug i undervisningen. 

Bogkortets ID
118225001
Dato for offentliggørelse
9. januar 2019
Antal bogkortvisninger
167
Brugsrettigheder
Slutbrugere
Underviser
Emneord
arbejdsmarked, arbejdsmarkedsforhold, disruption, flexicurity, arbejdsmarkedspolitik, arbejdsløshed, velfærd
Læringsmål
  • Stx
    • Samfundsfag