Kommentarer

Danmark - et velfærdssamfund  

Serietitel:
UNESCO Samlingerne
Udgiver:
Moesgaard Museum
Materialetype:
 
Indhold:
Materialekasse
Målgruppe:
Grundskole
Almindelige indvandrersprog - valgfag, Dansk, Dansk som andetsprog - basis, Dansk som andetsprog - supplerende, Håndværk og design, Modersmålsundervisning, Samfundsfag
Hhx
Dansk, Samfundsfag, Samtidshistorie
Htx
Dansk, Samfundsfag
Stx
Billedkunst, Dansk, Kulturforståelse, Samfundsfag
Hf
Dansk, Dansk som andetsprog, Samfundsfag
Klassetrin:
4.-10. kl., Specialundervisning
Registreret af:
MOESGAARD MUSEUM

Hvad går dansk kultur ud på i 2013? Og kan det formidles gennem materielle genstande? Det giver to gymnasieklasser fra henholdsvis Tørring og Bjerringbro Gymnasier deres bud på med denne samling. Eleverne har selv indsamlet genstandene, taget billeder og skrevet teksterne i samlingen. Samlingen er et resultat af gymnasieklassernes særlige etnografilinie, hvor klasserne igennem hele deres gymnasietid har fået undervisning i etnografi og etnografiske metoder - og prøvet metoderne af i praksis. Samlingen er blevet til på baggrund af feltarbejde, hvor eleverne gruppevis har undersøgt forskellige sociale og kulturelle fænomener i deres lokalområde gennem deltagende observation, interview og indsamling. Vi har organiseret de 14 forskellige undersøgelser i tre overordnede tematikker, som har vist sig at være centrale for undersøgelserne: Having a Party (Fest & Mad), Play the Game (Leg & Fritid) samt Home away from Home (Hjem & Institution). Læs mere under disse temaer. Nogle af teksterne er overlappende for forskellige tematikker. Samlingsteksten er på engelsk. Tanken er, at samlingen kan sendes til udlandet og give skoleelever i fx Bhutan, Bolivia eller Uganda et indtryk af Danmark, på samme måde som danske skoleelever lærer om andre samfund og kulturer gennem UNESCO Samlingerne. Men samlingen kan også lånes af skoler i Danmark, som måske har andre bud på hvilke genstande og tematikker der kendetegner dansk kultur, eller skoler med tosprogede elever. Læremidler til dansk som andetsprog: Til to af samlingens temaer har Sigrid Cecilie Juel Hansen - sprogskolelærer og cand.mag. i kulturarv -i samarbejde med UNESCO teamet udviklet danskfaglige opgaver, aktiviteter og debatoplæg til dansk som andetsprog. Det drejer sig om temaerne: At holde fest: jul og fødselsdag samt Hjemme væk fra hjem: Plejehjem et hjem eller en institution. Se læremidlerne i den grønne boks med materiale. 

Bogkortets ID
118222558
Dato for offentliggørelse
3. januar 2019
Er læremidlet interaktivt?
Nej
Slutbrugere
Elev/kursist/studerende, Underviser
Pris (ekskl. moms) og vilkår
For at kunne låne en UNESCO samling skal undervisningsinstitutionen tegne abonnement, der årligt koster 900 kr. Desuden skal institutionen have haft én person på 1-dagskursus, som koster 1295 kr. (inkl. abb. for indeværende skoleår). For yderligere information om kursus og lån kontakt UNESCO Samlingerne på tlf. 2344 7110 eller unesco@moesgaardmuseum.dk
Emneord
Etnografi, Kultur og læring, Dansk som andetsprog
Klassetrin
4.-10. kl., Specialundervisning
Læringsmål
 • Grundskole
  • Fag (Forenklede Fælles Mål)
   • Almindelige indvandrersprog - valgfag
   • Dansk
   • Dansk som andetsprog - basis
   • Dansk som andetsprog - supplerende
   • Håndværk og design
   • Modersmålsundervisning
   • Samfundsfag
 • Hf
  • Dansk
  • Dansk som andetsprog
  • Samfundsfag
 • Hhx
  • Dansk
  • Samfundsfag
  • Samtidshistorie
 • Htx
  • Dansk
  • Samfundsfag
 • Stx
  • Billedkunst
  • Dansk
  • Kulturforståelse
  • Samfundsfag