Kommentarer

Letbanefører revideret grunduddannelse, ajourføring  

Forfattere:
TUR, Transporterhvervets uddannelser
Materialetype:
  
Indhold:
Lærervejledning
Målgruppe:
AMU
Transporterhvervet (TUR)
Registreret af:
Transporterhvervets Uddannelser

- Deltageren kan anvende sit opdaterede kendskab til driftsforskrifter og trafikale regler til at udføre sikker kørsel i normal drift af letbanetog samt sikker kørsel under uregelmæssigheder. - Deltageren kan, ud fra viden om tidligere hændelser der har medført driftsforstyrrelser, fremføre letbanetog med størst mulig punktlighed i henhold til gældende køreplaner og driftsprocedure. - Deltageren kan, ud fra viden om tidligere trafikale hændelser, udvise hensynsfuld og ansvarsbevidst adfærd i trafikken ved samfærdsel med andre trafikanter, med speciel fokus på kørsel i tæt trafik, trafikuheld og udrykningskøretøjer samt andre trafikanters bremse og manøvremuligheder. - Deltageren har opdateret kendskab til og kan fortsat anvende SIT, supplerende instrukser til trafikale forskrifter. - Deltageren har opdateret kendskab til driftsforskrifter, trafikale regler og eget ansvar, og kan således håndtere køreplansforsinkelser, driftsforstyrrelser, hændelser og ulykker samt beredskab. - Deltageren har opdateret kendskab til og kan fortsat anvende OSI, operatørens supplerende instrukser. - Deltageren kan, ud fra sit opdaterede kendskab til materiellets opbygning og konstruktion, udføre sikkerhedsinspektioner ved vagtstart, foretage relevant klargøring, foretage korrekt betjening af udstyr i førerrumskabinen og resten af køretøjet samt ved vagtafslutning forestå overlevering af køretøjet til vedligehold og kvalitetsrapportering. - Deltageren kan anvende relevant kommunikationsudstyr og har opdateret kendskab til og kan anvende gældende normer for kommunikation med trafikledelsen (OCC) om relevante drifts- og sikkerhedsmeldinger. - Deltageren kan anvende letbanetogets højttalersystem, har opdateret kendskab til og kan udføre effektiv og sikker information til passagerer ved brug af togets højtalersystem og anvendelse af hensigtsmæssig kommunikationsteknik. - Deltageren har opdateret kendskab til og kan fortsat foretage tømning og evakuering af passagerer fra letbanetog ved stoppested og mellem stoppesteder samt instruere passagerne i sikker færdsel i spor og blandet trafik. 

Bogkortets ID
118011208
Dato for offentliggørelse
21. december 2018
Er læremidlet interaktivt?
Nej
Slutbrugere
Underviser
Emneord
Letbanefører revideret grunduddannelse, ajourføring
Læringsmål
  • AMU
    • Transporterhvervet (TUR)