Studievalgsportfolio  

Forfattere:
Jane Qvist Østergaard, Britt Ovesen, Jan Leslie
Materialetype:
  
Indhold:
Aktiviteter - laborativt materiale
Målgruppe:
Grundskole
Uddannelse og job
Klassetrin:
7.-9. kl.
Registreret af:
Favrskov Kommune

"Studievalgsportfolio" er et undervisningsforløb, der blev udarbejdet i forbindelse med projektet: "Karrierelæring og studievalgsportfolio", projektnummer 140122. Materialet er til eleverne og kan deles med dem gennem læringsplatformen Meebook. Udover karrierelæringsforløbet ligger der de øvrige obligatoriske områder eleverne skal arbejde med i forbindelse med ungdommens uddannelsesvejledning. Tanken er, at eleverne begynder arbejdet i denne studievalgsportfolio, når de begynder i udskolingen, hvormed de løbende kan arbejde med de forskellige områder. Har man ikke adgang til Meebook er dokumenterne til forløbet vedhæftet, og det står jer frit for at bruge dem, så forløbet kan tilpasses jeres målgruppe. 

Bogkortets ID
117988305
Dato for offentliggørelse
20. december 2018
Er læremidlet interaktivt?
Ja
Er læremidlet i sig selv en læse- og skriveteknologi (værktøj) eller er hovedintention i det digitale læremiddel bredt at understøtte elever med læse- og skrivevanskeligheder?
Nej
Det digitale læremiddel tillader anvendelsen af læse- og skriveteknologi
Ja
Indeholder det digitale læremiddel inspirationsmateriale til, hvordan det anvendes med udgangspunkt i Forenklede Fælles Mål?
Nej
Kan det digitale læremiddel afvikles på pc/bærbar pc?
Ja: pc/bærbar
Kan det digitale læremiddel afvikles på tablets/smart-phones?
Ja
Særlige krav til udstyr?
Nej
Anvendes et autentifikationssystem?
Ja: UNI-Login
Kan det digitale læremiddel eksportere læringsindhold?
Ja: ?
Kan det digitale læremiddel returnere et resultat eksternt?
Nej
Brugsrettigheder
Dansk ophavsret - ingen Creative Commons-licenser angivet.
Slutbrugere
Elev/kursist/studerende, Underviser
Omfang
12 kapitler
Pris (ekskl. moms) og vilkår
For at hente forløbet direkte fra Meebook, skal man abonnere på det. Adgangen til dokumenterne er gratis.
Emneord
Karrierelæring, Studievalgportfolio
Klassetrin
7.-9. kl.
Læringsmål
  • Grundskole
    • Fag (Forenklede Fælles Mål)
      • Uddannelse og job
        • 7.- 9. klasse