Kommentarer

De dødes liv A - Ånder og masker  

Udgiver:
Moesgaard Museum
Materialetype:
 
Indhold:
Materialekasse
Målgruppe:
Hhx
Dansk, Samfundsfag
Htx
Dansk, Design, Samfundsfag
Stx
Billedkunst, Dansk, Kulturforståelse, Religion, Samfundsfag
Hf
Billedkunst, Dansk, Design, Religion, Samfundsfag
Klassetrin:
4.-10. kl., Specialundervisning
Registreret af:
MOESGAARD MUSEUM

'De dødes liv A - Ånder og masker' sætter fokus på, hvordan religiøse masker og figurer benyttes til kommunikation med afdøde forfædre og ånder. Der er genstande fra fire forskellige kulturer, i så forskelligartede regioner som Grønland, Bolivia, Zambia og Papua Ny Guinea. Kassens hovedtema er ritualer og religiøse handlinger, der – via masker – er forbundet med de dødes liv. Ritualer og religion er helt basale elementer i menneskets tilværelse, uanset hvor på kloden man befinder sig, og de dødes liv er snævert forbundet med ritualer og religion. 

Bogkortets ID
117848965
Dato for offentliggørelse
14. december 2018
Er læremidlet interaktivt?
Nej
Slutbrugere
Elev/kursist/studerende, Underviser
Pris (ekskl. moms) og vilkår
For at kunne låne en UNESCO samling skal undervisningsinstitutionen tegne abonnement, der årligt koster 900 kr. Desuden skal institutionen have haft én person på 1-dagskursus, som koster 1295 kr. (inkl. abb. for indeværende skoleår). For yderligere information om kursus og lån kontakt UNESCO Samlingerne på tlf. 2344 7110 eller unesco@moesgaardmuseum.dk.
Emneord
Etnografi, Religion og ritualer, Masker, Kultur og læring
Klassetrin
4.-10. kl., Specialundervisning
Læringsmål
 • Hf
  • Billedkunst
  • Dansk
  • Design
  • Religion
  • Samfundsfag
 • Hhx
  • Dansk
  • Samfundsfag
 • Htx
  • Dansk
  • Design
  • Samfundsfag
 • Stx
  • Billedkunst
  • Dansk
  • Kulturforståelse
  • Religion
  • Samfundsfag