Hent online materiale (0)

Kommentarer

Murstensskaller og murstensmønster på isolering  

Forfattere:
Finn Pedersen, EUC Nord
Materialetype:
  
Indhold:
Engangsmateriale, Opslagsværk og samlinger
Målgruppe:
AMU
Bygge og anlæg (BAI)
Registreret af:
Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri

Deltagerne kan opsætte og fuge murstensskaller på udvendigt isolerede vægge, samt vælge den type pudssystem og fastgørelse af samme, der vil være mest hensigtsmæssig at anvende i henhold til kundekrav og producenternes anvisninger. Deltagerne kan tillige udføre murstensmønster i armeret grundpuds med tilhørende slutpudssystem samt vurdere kvaliteten af udført arbejde. Endelig kan deltagerne sikre, at arbejdet udføres i henhold til gældende lovgivning og under hensyn til miljø, arbejdsmiljø og relevante anvisninger 

Bogkortets ID
117608049
Dato for offentliggørelse
6. december 2018
Er læremidlet interaktivt?
Nej
Slutbrugere
Elev/kursist/studerende
Redaktør
Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri
Opstilling
 • Erhvervsuddannelser
  • Bygge og anlæg
   • Bygge- og anlæg - øvrige (E.05.d)
Pris (ekskl. moms) og vilkår
© Undervisningsministeriet, 2018. Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri i samarbejde med Finn Andersen, EUC Nord. Materialet kan frit kopieres med angivelse af kilde. Materialet kan frit viderebearbejdes med angivelse af følgende tekst: ”Dette materiale indeholder en bearbejdning af undervisningsmaterialet 45667 Murstensskaller og murstensmønster på isolering, 2018, udviklet for Undervisningsministeriet af Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri i samarbejde med Finn Andersen, EUC Nord.
Emneord
murstensskaller, fuge, opsætte, pudssystem
Læringsmål
 • AMU
  • Bygge og anlæg (BAI)
   • Bygge- og anlægsopgaver i tungere materialer