Hent online materiale (0)

Kommentarer

Betjening af personlift  

Forfattere:
Ronnie Hilbert, AMU Nordjylland, Benny Kristensen, Roskilde Tekniske skole
Materialetype:
  
Indhold:
Opslagsværk og samlinger
Målgruppe:
AMU
Bygge og anlæg (BAI)
Registreret af:
Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri

Deltagerne kan anvende forskellige typer af lifte (bom-, sax- og trailerlifte)i forbindelse med udførelse af arbejdsopgaver indenfor bygge-, montering- og installationsområdet, herunder: Vurderer liftens anvendelighed til den konkrete opgave på baggrund af viden om liftens arbejdshøjde, løftekapacitet/brug af belastningsdiagrammer, transport- og opstillingsmål Opstille liften under hensyntagen til underlaget, stabilitet samt ydre forhold så som vind og afspærring af arbejdsområde m.v. Udføre daglig kontrol check i.h.t. betjeningsvejledningen for den pågældende lift På baggrund af viden om gældende lovgivning og liftkontrolordningen anvende lifte under hensyntagen til eget og andres arbejdsmiljø herunder medvirke til forebyggelse af ulykker. 

Bogkortets ID
117607679
Dato for offentliggørelse
6. december 2018
Er læremidlet interaktivt?
Nej
Slutbrugere
Elev/kursist/studerende
Redaktør
Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri
Opstilling
 • Erhvervsuddannelser
  • Bygge og anlæg
   • Bygge- og anlæg - øvrige (E.05.d)
Pris (ekskl. moms) og vilkår
© Undervisningsministeriet, 2018. Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri i samarbejde med Ronnie Hilbert, AMU Nordjylland og Benny Kristensen, Roskilde tekniske skole. Materialet kan frit kopieres med angivelse af kilde. Materialet kan frit viderebearbejdes med angivelse af følgende tekst: ”Dette materiale indeholder en bearbejdning af undervisningsmaterialet 43488 Betjening af personlift, 2018, udviklet for Undervisningsministeriet af Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri i samarbejde med Ronnie Hilbert, AMU Nordjylland og Benny Kristensen, Roskilde tekniske skole.
Emneord
personlift, mandskabsvogn, lift
Læringsmål
 • AMU
  • Bygge og anlæg (BAI)
   • Anvendelse af entreprenørmateriel