Hent online materiale (0)

Kommentarer

Styret underboring  

Forfattere:
Michal Krarup
Materialetype:
  
Indhold:
Opslagsværk og samlinger
Målgruppe:
AMU
Bygge og anlæg (BAI)
Registreret af:
Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri

Deltagerne kan sikre, at boringen foregår på et korrekt grundlag, således at der forud for igangsætning af gravningen, foreligger en gravetilladelse. Dette kræver, at deltageren kan læse tegninger, kender til søgning i LER´s register og kan indhente oplysninger og tilladelser fra myndigheder, lodsejere og ledningsejere. I den forbindelse skal deltagerne have kendskab jordbundsforhold og dens indflydelse på det at bore, ligesom deltagerne kender til koter og promilleberegninger og forstår promilleboringer og traditionelle boringer og forskellen på disse. Desuden skal deltagerne have kendskab afspærringsregler ved udregninger. Endvidere skal deltagerne kende til og kunne anvende søgeudstyr i forbindelse med styret underboring, herunder kende til opbygning, sikkerhed og brug af styrbar boremaskine. I forbindelse hermed kender deltageren til boregrader og borestænger, samt har viden om trækkraft i forbindelse med boring og reamning. Deltagerne kan endvidere lave blandinger til bentonit, på baggrund af kendskab til bentonittens opgave ved boring og i forhold til jordbund. Endelig skal deltagerne planlægge og tidsberegne boringer, samt have kendskab til udarbejdelse af borelog/ borerapport og kvalitetssikring samt kan foretage daglig og periodisk vedligehold af maskiner, ligesom sikkerhed, arbejdsmiljø, ydre miljø ses som en naturlig del af arbejdet. 

Bogkortets ID
117607158
Dato for offentliggørelse
6. december 2018
Er læremidlet interaktivt?
Nej
Slutbrugere
Elev/kursist/studerende
Redaktør
Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri
Opstilling
  • Erhvervsuddannelser
    • Bygge og anlæg
      • Bygge- og anlæg - øvrige (E.05.d)
Pris (ekskl. moms) og vilkår
© Undervisningsministeriet, 2018. Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri i samarbejde med Michael Krarup, Merchantec. Materialet kan frit kopieres med angivelse af kilde. Materialet kan frit viderebearbejdes med angivelse af følgende tekst: ”Dette materiale indeholder en bearbejdning af undervisningsmaterialet 48714 Styret underboring 2018, udviklet for Undervisningsministeriet af Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri i samarbejde med Michael Krarup.
Emneord
Underboring, borelog, boringer, jordboring
Læringsmål
  • AMU
    • Bygge og anlæg (BAI)