Hent online materiale (0)

Kommentarer

Athman  

Serietitel:
Fortællinger om vores liv 3:5
Forfattere:
Lisbeth Lyngse
Udgiver:
Salaam Film & Dialog
Materialetype:
  
Indhold:
AV-materiale
Målgruppe:
Grundskole
Dansk, Samfundsfag, Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab
Klassetrin:
7.-10. kl.
Registreret af:
Salaam Film & Dialog

"Fortællinger om vores liv" er fem kortfilm, hvor vi møder vi fem personer, der står over for nogle af de bekymringer og udfordringer livet som LGBT-personer kan medføre. Det kan være samfundets stærkt negative holdning, egen tvivl og usikkerhed, venner og families reaktion eller bare ønsket om en ugeneret dagligdag. Det er ulovligt at være homoseksuel i Kenya, ligesom i mange andre afrikanske lande. Sex med en person af samme køn kan give 4-14 år i fængsel. Homoseksuelle er meget udsatte og oplever ofte grov vold og forfølgelse. Den tredie film er "Athman". Filmen handler om Ray og Athman, der arbejder på samme gård og er meget tætte venner. Athman har et flirtende forhold til en af pigerne på gården, mens Ray er ulykkeligt forelsket i Athman. Efter at have konfronteret Athman med sine følelser beslutter Ray at forlade gården i hemmelighed. 

Bogkortets ID
117341138
Dato for offentliggørelse
26. august 2019
Er læremidlet interaktivt?
Nej
Er læremidlet i sig selv en læse- og skriveteknologi (værktøj) eller er hovedintention i det digitale læremiddel bredt at understøtte elever med læse- og skrivevanskeligheder?
Nej
Det digitale læremiddel tillader anvendelsen af læse- og skriveteknologi
Nej
Indeholder det digitale læremiddel inspirationsmateriale til, hvordan det anvendes med udgangspunkt i Forenklede Fælles Mål?
Ja
Kan det digitale læremiddel afvikles på pc/bærbar pc?
Ja: alle typer
Kan det digitale læremiddel afvikles på tablets/smart-phones?
Ja: alle typer
Særlige krav til udstyr?
Nej
Hvilke gængse webbrowsere kan det digitale læremiddel afvikles i?
alle
Anvendes et autentifikationssystem?
Nej
Kan det digitale læremiddel eksportere læringsindhold?
Nej
Kan det digitale læremiddel returnere et resultat eksternt?
Nej
Brugsrettigheder
Dansk ophavsret - ingen Creative Commons-licenser angivet.
Slutbrugere
Elev/kursist/studerende, Underviser
Redaktør
Solveig Thorborg
Varighed
13 minutter
Sidetal
18 sider
Emneord
LGBT, homoseksuelle, Kenya, FN's verdensmål, homofobi, bøsser, lesbiske, identitet, menneskerettigheder, seksuelle rettigheder
Klassetrin
7.-10. kl.
Læringsmål
 • Grundskole
  • Fag (Forenklede Fælles Mål)
   • Dansk
    • 7. - 9. klasse
     • Fremstilling (obligatorisk): Eleven kan udtrykke sig forståeligt, klart og varieret i skrift, tale, lyd og billede i en form, der passer til genre og situation
      • Fremstilling (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om varierede udtryksformer målrettet forskellige målgrupper (vejledende mål)
       • Eleven kan udarbejde opinions- og ekspressive tekster (vejledende mål)
     • Kommunikation (obligatorisk): Eleven kan deltage reflekteret i kommunikation i komplekse formelle og sociale situationer
      • Dialog (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om argumentations- og informationsformer (vejledende mål)
       • Eleven har viden om demokratisk dialog (vejledende mål)
       • Eleven har viden om retoriske virkemidler, talehandlinger og positionering (vejledende mål)
       • Eleven kan analysere samtaler (vejledende mål)
       • Eleven kan argumentere og informere (vejledende mål)
       • Eleven kan deltage aktivt, åbent og analytisk i dialog (vejledende mål)
   • Samfundsfag
    • 8. - 9. klasse
     • Sociale og kulturelle forhold (obligatorisk): Eleven kan tage stilling til og handle i forhold til sociale og kulturelle sammenhænge og problemstillinger
      • Socialisering (obligatorisk område)
       • Eleven kan analysere sociale grupper og fællesskabers betydning for socialisering og identitetsdannelse (vejledende mål)
       • Eleven kan redegøre for sociale grupper og fællesskabers rolle i socialiseringen (vejledende mål)
   • Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab
    • 7. - 9. klasse
     • Køn, krop og seksualitet (obligatorisk): Eleven kan vurdere normer og rettigheder for krop, køn og seksualitet i et samfundsmæssigt perspektiv
      • Normer og idealer (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om kulturelle og sociale normer og idealer for køn, krop og seksualitet (vejledende mål)
       • Eleven kan analysere køn, krop og seksualitet i samtidigt historisk og globalt perspektiv (vejledende mål)
      • Seksuelle rettigheder (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om rettigheder relateret til krop, køn, seksualitet og familie (vejledende mål)
       • Eleven kan diskutere seksuelle rettigheder i Danmark og globalt (vejledende mål)