Kommentarer

Berlins geofag og biologi. Et totalt tværfagligt tema med kemi, hist., samfundsfag  

Forfattere:
Erik Bærentzen
Udgiver:
SPELL
Materialetype:
 
Indhold:
Grundbøger og systemer
Målgruppe:
Stx
Biologi, Naturgeografi
Hf
Biologi
Registreret af:
SPELL

BERLINS GEOFAG OG BIOLOGI er især beregnet til projektorienteret temaundervisning i Berlin på højere niveauer (gymnasiet, HF, seminarier), f. eks. i forbindelse med forberedelse til en studierejse til byen. Desuden kan publikationen have interesse for de (embedsmænd, erhvervsfolk, journalister, rejseledere m.fl.), der ønsker yderligere indsigt i Berlin som funktionel organisme, der går ud over hvad de traditionelle turistguider og historiske redegørelser kan tilbyde. Hæftet tager udgangspunkt i de af Folketinget vedtagne ændringer af gymnasie- og hf-uddannelserne, der sigter mod en højere grad af tværfaglighed og en drejning i retning af en mere naturvidenskabelig indfaldsvinkel. Der er ikke tale om en traditionel, disciplinopdelt lærebog, men om en materialesamling, der omhandler en række centrale temaer og problemstillinger, der vedrører livsvilkår og udfoldelsesmulighederne for mennesker, flora og fauna i Land Berlin i fortid, nutid og fremtid. Teksten er tværfaglig med geofag og biologi som det primære grundlag, mens elementer fra kemi, historie, samfundsfag og billedkunst er medtaget i det omfang, det er skønnet nødvendigt for at opnå en dybere forståelse for Berlin som et økosystem, hvis struktur, funktion og udvikling er betinget af menneskets forvaltning af natur- og samfundsresurserne. Geofagligt behandler hæftet de temaer, der er indeholdt i undervisningsministeriets definition af "naturgeografi", her benævnt geofag. Berlins geofag er Berlins naturgeografi (geologi, landskab, klima, jordbund, overflade- og grundvand), og de arealanvendelsesmønstre, resurseudnyttelsespraksiser, energistrømme, stofkredsløb og miljøproblemer som indbyggernes forbrug af naturresurserne giver anledning til, samt forudsætningerne herfor. Biologisk behandler hæftet de temaer, der falder ind under Berlins biologi, primært set fra en økologisk, erhvervsmæssig og rekreativ indfaldsvinkel: plantevækst og dyreliv, biotoper, frirum, naturforvaltningsstrategier, forurenings- og bæredygtighedsproblematik osv. Hæftet er udformet, så det kan anvendes i gymnasiets naturgeografi og biologi på alle niveauer samt på hf, hvor det kan indgå i geografi-biologi-kemi-fagpakken. Tekstens detaljeringsgrad giver mulighed for fordybelse, og den er udformet med særlig hensyntagen til mulighederne for brug af internettet, f. eks. ved angivelse af såvel danske som tyske navn på lokaliteter, organisationer o.l. og latinske navne på organismer. Al statistik uden for brødteksten er visualiseret ved hjælp af grafiske afbildninger, der gør det muligt at skabe hurtigt overblik, og et stikordregister på ca. 1.500 stikord gør det nemt hurtigt at finde det ønskede emne. Forfatteren til BERLINS GEOFAG OG BIOLOGI er lektor i geografi og biologi ved Brønderslev Gymnasium Forlaget SPELL er et lille, uafhængigt græsrodsforlag, der udgiver geografisk og biologisk litteratur, fortrinsvis til undervisningsbrug på gymnasier, HF og seminarier, inden for områder, hvor der ikke foreligger brugbart materiale på dansk. For at kunne holde meget lave priser er Forlaget SPELLs udgivelser holdt i et enkelt, men robust udstyr med sort/hvide illustrationer. 

Bogkortets ID
117329
Dato for offentliggørelse
16. marts 2005
Udgivelsesdato
1. januar 2005
Er læremidlet interaktivt?
Nej
Slutbrugere
Elev/kursist/studerende
Omfang
274 s. (Ved køb af minimum 17 stk. kr. 60,00 pr. stk.)
ISBN
978-87-988132-3-1
DK5
50.244
FAUST
25645278
Opstilling
 • Gymnasiale uddannelser
  • Biologi
   • Lærebøger/grundbøger (G.03.a)
  • Geografi
   • Lærebøger/grundbøger (G.23.a)
Sprog
Dansk
Pris (ekskl. moms) og vilkår
140,00 kr.
Læringsmål
 • Hf
  • Biologi
 • Stx
  • Biologi
  • Naturgeografi