Hent online materiale (0)

Kommentarer

APP til inklusion af to-sprogede  

Forfattere:
Mercantec
Udgiver:
Mercantec
Materialetype:
   
Indhold:
Supplerende materiale
Målgruppe:
Erhvervsuddannelser
Fastholdelse/øget gennemførelse, Planlægning af uddannelse, Pædagogik og didaktik
Registreret af:
Mercantec, afd. H.C. Andersensvej

Der er udviklet en APP med tilhørende administrationsmodul, der kan supplere pensum/eksisterende undervisningsmateriale, hvor fagbegreberne tilegnes og læres såvel i en teoretisk som praktisk sammenhæng. Dvs fagbegreberne læres i relation til gennemgået teori og i forhold til praksissituationer. Samtidig skal APP'en - Udfordre og motivere målgruppen - Være selvinstruerende således at eleverne kan tilgå og arbejde med materialet uden særlig lærerstøtte - Lettilgængeligt, således at eleverne nemt kan anvende materialet sammen med øvrigt pensum/undervisningsmateriale – fx i forbindelse med undervisningsforløb, gruppearbejder, selvstændigt arbejde, større projektforløb, hjemmearbejde - Understøtte såvel instruktivistiske som konstruktivistiske læringstilgange, dvs eleverne skal udover at få viden om fagbegreberne også kunne arbejde selvstændigt med at tilegne sig fagbegreberne gennem egen produktion, det giver mening for eleverne og understøtter motivation - Vise tilknytning til praksis, så tilegnelsen af de faglige begreber understøtter kompetenceudvikling og ikke blot videntilegnelse. APP'en hentes fra App Store som LearnMission. 

Bogkortets ID
117027158
Dato for offentliggørelse
15. november 2018
Er læremidlet interaktivt?
Ja
Er læremidlet i sig selv en læse- og skriveteknologi (værktøj) eller er hovedintention i det digitale læremiddel bredt at understøtte elever med læse- og skrivevanskeligheder?
Ja
Det digitale læremiddel tillader anvendelsen af læse- og skriveteknologi
Ja
Indeholder det digitale læremiddel inspirationsmateriale til, hvordan det anvendes med udgangspunkt i Forenklede Fælles Mål?
Nej
Kan det digitale læremiddel afvikles på pc/bærbar pc?
Nej
Kan det digitale læremiddel afvikles på tablets/smart-phones?
Ja: iPad og iPhone
Særlige krav til udstyr?
Ja: Administrationsmodul hos Praxis
Anvendes et autentifikationssystem?
Ja: UNI-Login
Kan det digitale læremiddel eksportere læringsindhold?
Nej
Kan det digitale læremiddel returnere et resultat eksternt?
Nej
Brugsrettigheder
Slutbrugere
Elev/kursist/studerende, Underviser
Emneord
APP, Inklusion, To-sprogede, LearnMission, Missioner
Læringsmål
 • Erhvervsuddannelser
  • På tværs
   • Fastholdelse/øget gennemførelse
   • Planlægning af uddannelse
    • Grundforløbspakker
    • Hovedforløb
   • Pædagogik og didaktik
    • Brug af it
    • Øvrige