Kommentarer

Aussenseiter. Temabog til tysk i gymnasiet  

Forfattere:
Helle Birk
Materialetype:
 
Indhold:
Supplerende materiale
Målgruppe:
Hhx
Tysk begyndersprog, Tysk fortsættersprog
Stx
Tysk begyndersprog, Tysk fortsættersprog
Hf
Tysk begyndersprog, Tysk fortsættersprog
Registreret af:
GYLDENDAL A/S

Außenseiter er en temabog til tyskundervisningen på B- og A-niveau. Bogen belyser kendte og ukendte outsidere i tysk kultur, litteratur og historie gennem for­skellige genrer, blandt andet noveller, eventyr, sangtekster og biografier. Bogen har tre kapitler med hver sit tema, og hvert kapitel består af både nyere og ældre tekster. Bogen giver således et bud på, hvordan klassikere inden for tyskfaget kan inddrages i arbejdet med aktuelle tekster og problemstillinger. Til alle bogens tekster er der en bred vifte af elevaktiverende opgaver, hvor der arbejdes målrettet med tekstforståelse og ordforrådstilegnelse. Außenseiter tilgodeser de nye krav i læreplanerne om udvik­lingen af kommunikative kompetencer, idet en del af opgaverne kobler arbejdet med tekstforståelse med grammatik, hvor grammatikken fungerer som en nøgle til at åbne op for tekstforståelsen, men også som en nøgle til at tale om teksten. Bogen kan bruges på alle de gymna­siale uddannelser. 

Bogkortets ID
116976460
Dato for offentliggørelse
13. november 2018
Udgivelsesdato
6. november 2018
Er læremidlet interaktivt?
Nej
Brugsrettigheder
Dansk ophavsret - ingen Creative Commons-licenser angivet.
Slutbrugere
Elev/kursist/studerende
ISBN
9788702247220
Opstilling
 • Fremmedsprog
  • Tysk
   • Tekster m.v. (U.83.b)
Pris (ekskl. moms) og vilkår
Kr. 135,-
Emneord
tysk kultur, tysk litteratur
Læringsmål
 • Hf
  • Tysk begyndersprog
   • A niveau
   • B niveau
  • Tysk fortsættersprog
   • A niveau
   • B niveau
 • Hhx
  • Tysk begyndersprog
   • A niveau
  • Tysk fortsættersprog
   • A niveau
   • B niveau
 • Stx
  • Tysk begyndersprog
   • A niveau
   • B niveau
  • Tysk fortsættersprog
   • A niveau
   • B niveau