Kommentarer

10 portrætfilm om rollemodeller  

Forfattere:
UngiAarhus Gellerup-Toveshøj
Materialetype:
   
Indhold:
e-bog, Supplerende materiale
Målgruppe:
Grundskole
Arbejdskendskab - valgfag, Uddannelse og job
Klassetrin:
7.-10. kl.
Registreret af:
UngiAarhus Gellerup-Toveshøj

Materialet består af ti korte portrætfilm af hver to-tre minutters varighed. Portrætterne er med studerende, lærlinge og nyuddannede minoritetsunge. Deres historier er meget forskellige og er med til at understrege, at der er mange veje til uddannelse og karriere. Fælles for de medvirkende er til gengæld, at deres uddannelser dels er praktisk funderede og dels repræsenterer nogle af de mange alternativer, der findes til de rent akademiske uddannelser. Hver historie indeholder både en personlig fortælling om eksempelvis overvejelser i forbindelse med uddannelsesvalg og udfordringer undervejs, og seerne får et konkret indblik i og faktuel viden om forskellige uddannelser og jobmuligheder. Desuden er der lavet undervisnings- og inspirationsmateriale i form af et pdf-dokument henvendt til uddannelsesvejledere, lærere, klubpædagoger, boligsociale medarbejdere, forældre og andre, der er i kontakt med unge. Inspirationsmaterialet beskriver portrætfilmene og deres tematikker, samt forslag til hvordan man i forlængelse af at have set en eller flere af filmene kan have kvalificerede og motiverende samtaler om uddannelsesvalg og andre fremtidsdrømme. 

Bogkortets ID
116943008
Dato for offentliggørelse
12. november 2018
Er læremidlet interaktivt?
Ja
Er læremidlet i sig selv en læse- og skriveteknologi (værktøj) eller er hovedintention i det digitale læremiddel bredt at understøtte elever med læse- og skrivevanskeligheder?
Nej
Det digitale læremiddel tillader anvendelsen af læse- og skriveteknologi
Nej
Indeholder det digitale læremiddel inspirationsmateriale til, hvordan det anvendes med udgangspunkt i Forenklede Fælles Mål?
Ja
Kan det digitale læremiddel afvikles på pc/bærbar pc?
Ja: Alle pc/bærbare pc og styresystemer
Kan det digitale læremiddel afvikles på tablets/smart-phones?
Ja: Alle typer enheder og styresystemer
Særlige krav til udstyr?
Nej
Hvilke gængse webbrowsere kan det digitale læremiddel afvikles i?
Alle webbrowsere
Anvendes et autentifikationssystem?
Nej
Kan det digitale læremiddel eksportere læringsindhold?
Nej
Kan det digitale læremiddel returnere et resultat eksternt?
Nej
Slutbrugere
Elev/kursist/studerende, Underviser
Emneord
uddannelsesvejledning, karrierevejledning, uddannelsesvalg, fremtidsdrømme, portrætfilm, rollemodeller, minoritetsunge, udsatte boligområder, viden om uddannelse, personlige beretninger, praktisk funderede uddannelser, refleksionsspørgsmål, fortællinger om studerende, lærlinge og nyuddannede
Klassetrin
7.-10. kl.
Læringsmål
 • Grundskole
  • Fag (Forenklede Fælles Mål)
   • Arbejdskendskab - valgfag
    • 7./8./9. klasse
   • Uddannelse og job