Kommentarer

Blomster  

Serietitel:
Trin 1
Forfattere:
Lis og Torben Pøhler
Udgiver:
Forlaget Pøhler
Materialetype:
  
Indhold:
Supplerende materiale
Målgruppe:
Dagtilbud
Sproglig udvikling
Grundskole
Børnehaveklassen, Dansk, Dansk som andetsprog - supplerende
Aldersgruppe:
3-6 år
Registreret af:
Læsning Innovation Specialpædagogik

Blomster er en fagbog med fotografier af blomster i forskellige former og farver. De flotte fotografier, som underbygger tekstens indhold, skaber en god ramme for samtaler om fx blomster, former og farver. LET-tal: 6 Bogen har fast sætningsstruktur og kun en linje på hver side. Bogen er egnet til den allerførste læseundervisning. På indersiden af omslaget (se foto) er ideer til, hvordan der med udgangspunkt i bogen, kan arbejdes med de fem kompetenceområder: Sproglig opmærksomhed Fonologisk opmærksomhed Ordforråd Forståelse Automatisering Det er de fem kompetenceområder, som kendetegner den balancerede begynderundervisning i læsning. Til bogen er desuden udarbejdet tre forskellige læseguider målrettet til brug i hhv. dagtilbud, børnehaveklassen og undervisning i dansk som andetsprog for de yngste elever. 

Bogkortets ID
116832446
Dato for offentliggørelse
8. november 2018
Udgivelsesdato
15. oktober 2018
Er læremidlet interaktivt?
Nej
Brugsrettigheder
Dansk ophavsret - ingen Creative Commons-licenser angivet.
Slutbrugere
Elev/kursist/studerende
Sidetal
16 sider
Udgave/version
1. udgave,
ISBN
978-87-93740-00-6
Pris (ekskl. moms) og vilkår
55 kr. + moms
Emneord
farver, former, blomster, let at læse
Aldersgruppe
3-6 år
Læringsmål
 • Grundskole
  • Fag (Forenklede Fælles Mål)
   • Børnehaveklassen
    • Børnehaveklassen
     • Sprog (obligatorisk): Eleven er opmærksom på forskellige måder at anvende sprog på
   • Dansk
    • 1. - 2. klasse
   • Dansk som andetsprog - supplerende
    • Børnehaveklassen - 2. klasse
 • Dagtilbud
  • Tema
   • Sproglig udvikling
Undervisningstid
3 lektioner
Kommentar til brug i undervisningen
Detaljerede læseguider målrettet hhv: - dagtilbud - børnehaveklassen - dansk som andetsprog til bogen er til download fra www.poehler.dk Her findes også supplerende materialer.