Hent online materiale (0)

Kommentarer

Forstadens Stemmer  

Forfattere:
Greve Museum, Forstadsmuseet
Materialetype:
  
Indhold:
Kopimateriale
Målgruppe:
Grundskole
Dansk, Historie
Klassetrin:
5.-7. kl.
Registreret af:
Greve Museum

I samarbejde med Forstadsmuseet har Greve Museum udviklet et nyt forløb om kilder og forstadens historie. Tag klassen med til Greve, og lær om kilder og forstadens historie! Vi er tilbage i år 1945, da drømmen om det gode liv uden for byen begynder at blive til virkelighed i Danmark. Omkring alle større byer i Danmark voksede forstæderne frem med deres genkendelige rækkehuse, parcelhuse og boligblokke. Eleverne skal i dette forløb dykke ned i historiske kilder om forstæderne og selv undersøge, hvilke drømme beboerne havde. Eleverne får adgang til kildesæt med erindringer, avisartikler og reklamer, der giver mulighed for at arbejde kildekritisk med forstadens stemmer. Efter at have arbejdet med beretninger som kilder hjemme i klassen skal vi ud i forstadens byrum og undersøge de fysiske levn. Sammen med museets underviser går klassen på opdagelse og udforsker, hvorfor børnehaver, S-togslinjer, cykelstier, idrætshaller og boligblokke er placeret, hvor de er. Forløbet slutter af med, at eleverne hjemme på skolen skal producere deres egne beretninger, som kan fungere som kilder for eftertiden. 

Bogkortets ID
116813073
Dato for offentliggørelse
7. november 2018
Udgivelsesdato
1. september 2018
Er læremidlet interaktivt?
Nej
Er læremidlet i sig selv en læse- og skriveteknologi (værktøj) eller er hovedintention i det digitale læremiddel bredt at understøtte elever med læse- og skrivevanskeligheder?
Nej
Det digitale læremiddel tillader anvendelsen af læse- og skriveteknologi
Nej
Indeholder det digitale læremiddel inspirationsmateriale til, hvordan det anvendes med udgangspunkt i Forenklede Fælles Mål?
Ja
Kan det digitale læremiddel afvikles på pc/bærbar pc?
Ja
Kan det digitale læremiddel afvikles på tablets/smart-phones?
Ja
Særlige krav til udstyr?
Nej
Anvendes et autentifikationssystem?
Nej
Kan det digitale læremiddel eksportere læringsindhold?
Nej
Kan det digitale læremiddel returnere et resultat eksternt?
Nej
Brugsrettigheder
Dansk ophavsret - ingen Creative Commons-licenser angivet.
Slutbrugere
Elev/kursist/studerende
Udgave/version
1. udgave
Pris (ekskl. moms) og vilkår
Ønsker I at have museumsguide med på byvandringen, så se priser på museets hjemmeside.
Emneord
Forstad, Kildekritik
Klassetrin
5.-7. kl.
Læringsmål
  • Grundskole
    • Fag (Forenklede Fælles Mål)
      • Dansk
      • Historie
Undervisningstid
8 lektioner