Kommentarer

BBC Micro:bit  

Materialetype:
  
Indhold:
Aktiviteter - laborativt materiale
Målgruppe:
Grundskole
Arbejdskendskab - valgfag, Billedkunst, Billedkunst - valgfag, Biologi, Fysik/kemi, Håndværk og design, Håndværk og design - valgfag, Natur/teknologi, Naturfag, Produktudvikling og formgivning, Teknologi og kommunikation
Htx
Innovation, International teknologi og kultur, Kommunikation/it, Materialeteknologi, Programmering, Teknologi, Teknologihistorie
Stx
Datalogi, Teknologi
Klassetrin:
4.-10. kl.
Registreret af:
PodConsult v/Karin Høgh

BBC micro:bit er en microcontroller, som er skabt i et samarbejde mellem BBC og Microsoft og en masse partnere. Under navnet Ultra:bit er den delt ud til 60.000 4. klasser i 2018. BBC micro:bit har Bluetooth indbygget og kan derfor styres via smartphones og tablets. Den har accellerometer og kompas. Desuden et display. Og "ben", som kan bruges til e-tekstilprojekter, robotstyring m.m.. Farven på micro:bit vil være tilfældig - fås i fire farver. Størrelse 5cm x 4cm Vægt: 8g Processor: 32-bit ARM Cortex M0 CPU Bluetooth Low Energy Digitalt kompas Accelerometer Micro-USB controller 5x5 LED matrix med 25 røde LED 2 programmerbare knapper Strømforsyning: USB eller 2 x AAA batterier 

Bogkortets ID
116752543
Dato for offentliggørelse
5. november 2018
Er læremidlet interaktivt?
Ja
Er læremidlet i sig selv en læse- og skriveteknologi (værktøj) eller er hovedintention i det digitale læremiddel bredt at understøtte elever med læse- og skrivevanskeligheder?
Nej
Det digitale læremiddel tillader anvendelsen af læse- og skriveteknologi
Nej
Indeholder det digitale læremiddel inspirationsmateriale til, hvordan det anvendes med udgangspunkt i Forenklede Fælles Mål?
Nej
Kan det digitale læremiddel afvikles på pc/bærbar pc?
Nej
Kan det digitale læremiddel afvikles på tablets/smart-phones?
Nej
Særlige krav til udstyr?
Nej
Hvilke gængse webbrowsere kan det digitale læremiddel afvikles i?
Alle
Anvendes et autentifikationssystem?
Nej
Kan det digitale læremiddel eksportere læringsindhold?
Nej
Kan det digitale læremiddel returnere et resultat eksternt?
Nej
Brugsrettigheder
Dansk ophavsret - ingen Creative Commons-licenser angivet.
Slutbrugere
Elev/kursist/studerende, Underviser
Anden bidragyder
Kitronik
Pris (ekskl. moms) og vilkår
150 kr.
Emneord
Programmering, kodning
Klassetrin
4.-10. kl.
Læringsmål
 • Grundskole
  • Fag (Forenklede Fælles Mål)
   • Arbejdskendskab - valgfag
   • Billedkunst
   • Billedkunst - valgfag
   • Biologi
   • Fysik/kemi
    • 10. klasse
     • Kommunikation (obligatorisk): Eleven kan kommunikere om naturfaglige forhold med fysik/kemi
     • Undersøgelse (obligatorisk): Eleven kan designe, gennemføre og evaluere undersøgelser i fysik/kemi
    • 7. - 9. klasse
     • Undersøgelse (obligatorisk): Eleven kan designe, gennemføre og evaluere undersøgelser i fysik/kemi
   • Håndværk og design
    • 4./5./6./7. klasse
     • Håndværk - forarbejdning (obligatorisk): Eleven kan anvende værktøjer, redskaber og maskiner forsvarligt til forarbejdning af materialer
   • Håndværk og design - valgfag
    • 7. - 8./8. - 9. klasse
     • Håndværk - forarbejdning (obligatorisk): Eleven kan målrettet og sikkert anvende værktøjer, redskaber og maskiner til forarbejdning af materialer
   • Natur/teknologi
    • 1. - 2. klasse
     • Undersøgelse (obligatorisk): Eleven kan udføre enkle undersøgelser på baggrund af egne og andres spørgsmål
    • 3. - 4. klasse
     • Modellering (obligatorisk): Eleven kan anvende modeller med stigende abstraktionsgrad
      • Teknologi og ressourcer (obligatorisk område)
       • Eleven kan fremstille enkle modeller over en husstands forsyning med vand, el og varme samt spildevands- og affaldshåndtering (vejledende mål)
       • Eleven kan lave elektriske kredsløb ud fra enkle diagrammer (vejledende mål)
     • Undersøgelse (obligatorisk): Eleven kan gennemføre enkle undersøgelser på baggrund af egne forventninger
      • Teknologi og ressourcer (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om enkel produktudvikling (vejledende mål)
       • Eleven har viden om materialer og stoffer i produkter (vejledende mål)
       • Eleven kan designe og afprøve enkle produkter (vejledende mål)
       • Eleven kan identificere stoffer og materialer i produkter fra hverdagen (vejledende mål)
      • Undersøgelser i naturfag (obligatorisk område)
      • Vand, luft og vejr (obligatorisk område)
       • Eleven kan udføre enkle undersøgelser om atmosfærisk luft og lys (vejledende mål)
   • Naturfag
    • 10. klasse
     • Undersøgelse (obligatorisk): Eleven kan designe, gennemføre og evaluere undersøgelser i naturfag
   • Produktudvikling og formgivning
   • Teknologi og kommunikation
    • 10. klasse
     • Produktion og formidling (obligatorisk): Eleven kan kommunikere i egne og fælles produktioner ved hjælp af digital teknologi
 • Htx
  • Innovation
   • C niveau
  • International teknologi og kultur
  • Kommunikation/it
   • A niveau
   • C niveau
  • Materialeteknologi
   • C niveau
  • Programmering
   • C niveau
  • Teknologi
   • A niveau
   • B niveau
  • Teknologihistorie
   • C niveau
 • Stx
  • Datalogi
   • C niveau
  • Teknologi
   • C niveau