Kommentarer

Dansk - didaktisk set  

Forfattere:
Karen Wagner, Sune Weile, Peter Jensen
Udgiver:
Dansklærerforeningens Forlag
Materialetype:
 
Indhold:
Grundbøger og systemer
Målgruppe:
Hhx
Dansk
Htx
Dansk
Stx
Dansk
Hf
Dansk
Registreret af:
DANSKLÆRERFORENINGENS HUS A/S

Dansk – didaktisk set er en fagdidaktisk antologi med en række læreres praksisforankrede refleksioner over undervisning i dansk på de gymnasiale uddannelser. Udgangspunktet for de enkelte artikler er et specifikt område af faget. Fokus er på den daglige undervisning med forankring i teoretiske overvejelser med fagdidaktisk perspektiv. Læseren – såvel den uerfarne pædagogikumkandidat som den garvede lektor – kan således både finde inspiration til den daglige undervisning og få idéer til videre læsning indenfor området. Danskfaget kan være mange forskellige ting. Den enkelte lærer har ved sit valg af tekster og vinkler mulighed for at udforske nye sider af faget, som ikke tidligere har været opdyrket. Fordi vi som dansklærere er nysgerrige på tekster, myldrer podcasts, grafiske romaner, sms-noveller og webdoks ind i faget. Det giver læreren et stort ansvar. Derfor er det også oplagt en gang imellem at stoppe op og overveje vores syn på faget. Hvor skal det hen? Hvilke tekster er vigtige? Hvordan kan vi gøre det relevant og samtidig skubbe grænser hos eleverne? Denne fagdidaktiske antologi forsøger netop det. Den er ikke et bud på et danskfag i ental. Men er mange forskellige erfarne læreres bud på danskfag i de gymnasiale uddannelser. For selvom danskfaget er beskrevet i læreplaner og vejledninger, så formes faget i praksis af de lærere, der til dagligt underviser i det. De lærere, der står i klassen og forsøger at åbne elevernes øjne for litteraturens rigdom, formidlingens kunst og sprogets og mediernes dynamikker. 

Bogkortets ID
115999344
Dato for offentliggørelse
11. oktober 2018
Udgivelsesdato
12. november 2018
Er læremidlet interaktivt?
Nej
Brugsrettigheder
Dansk ophavsret - ingen Creative Commons-licenser angivet.
Slutbrugere
Elev/kursist/studerende, Underviser
Redaktør
Lars Granild
Omfang
256
Udgave/version
1. udgave
ISBN
9788772110615
Opstilling
 • Gymnasiale uddannelser
  • Dansk
   • Temaer og genrer (G.08.d)
  • Metodik / Didaktik / Pædagogik (G.56)
 • Ungdoms- og voksenuddannelse
  • Metodik / Didaktik / Pædagogik (V.56)
Emneord
Fagdidaktisk antologi, Dansk, didaktik, sprog, litteratur, medier, skriftlighed, undervisning
Læringsmål
 • Hf
  • Dansk
 • Hhx
  • Dansk
 • Htx
  • Dansk
 • Stx
  • Dansk