Kommentarer

Døden - fra sagatid til senmodernitet  

Forfattere:
Mimi Olsen, Rasmus Hyllested
Udgiver:
Dansklærerforeningens Forlag
Materialetype:
 
Indhold:
Grundbøger og systemer
Målgruppe:
Hhx
Dansk
Htx
Dansk
Stx
Dansk
Hf
Dansk
Erhvervsuddannelser
Dansk
Registreret af:
DANSKLÆRERFORENINGENS HUS A/S

Døden – fra sagatid til senmodernitet er basisbog til dansk-historie-forløbet samt DHO-arbejdet og med døden som gennemgående tema. Bogen stiller skarpt på, hvordan døden er blevet opfattet i samfundet, fremstillet og brugt i kilder og tekster gennem 1000 år. Bogen inviterer til, at lærere – gennem til- og fravalg – kan tilrettelægge deres helt egen rute gennem dansk-historie-forløbet og arbejdet med DHO’en, så det matcher klassens behov. Foruden dansk-historie-forløbet er bogen også velegnet til tematisk læsning, kronologilæsning, projektarbejder samt sær- og fællesfaglige forløb på alle klassetrin. DØDEN – FRA SAGATID TIL SENMODERNITET træner kildekritik, analyse og metodebevidsthed, og inviterer til kreativitet og refleksion guider eleverne igennem deres første store opgaveskrivning i gymnasiet og forklarer de opgavetekniske formalia gennem illustrative eksempler fra elevopgaver. DEL 1 består af 10 kronologisk organiserede perioder – fra vikingetid til senmodernitet – med døden som gennemgående tema. Her præsenteres perioder, tekster, kilder og genstande, der giver eleverne et flerfagligt overblik, der kan fungere som både dansk- og historiefaglig basis og referenceramme i gymnasieforløbet. Undervejs møder de et stort og varieret udvalg af teksttyper og opgaver, både danskfaglige, historiefaglige og på tværs af fagene. DEL 2 lægger op til fordybelse i nogle af de måder, døden fremstilles på i senmoderniteten. I fire tematiske nedslag – om dødens diskurser, dødens ritualer, døden i medierne og drømme om udødelighed – kan eleverne hente inspiration og konkrete materialeideer til at vælge et fokus for deres DHO. Undervejs er der mulighed for at træne opgaveformalia, at problemformulere, lave referencer, overveje et opgaveemne med meget mere. DEL 3 forklarer og kommer med illustrative eleveksempler på, hvordan DHO’en skal bygges op og gribes an. Fra problem- og opgaveformulering over de opgavetekniske krav og formalia og frem til struktureringen af den mundtlige prøve. 

Bogkortets ID
115998860
Dato for offentliggørelse
11. oktober 2018
Udgivelsesdato
12. november 2018
Er læremidlet interaktivt?
Nej
Brugsrettigheder
Dansk ophavsret - ingen Creative Commons-licenser angivet.
Slutbrugere
Elev/kursist/studerende
Redaktør
Lars Granild
Omfang
272
Udgave/version
1. udgave
ISBN
9788772110622
Opstilling
 • Erhvervsuddannelser
  • Dansk
   • Litteraturhistorie (E.08.h)
   • Temaer og genrer (E.08.d)
 • Gymnasiale uddannelser
  • Dansk
   • Litteraturhistorie (G.08.h)
   • Temaer og genrer (G.08.d)
Emneord
Døden, Senmodernitet, DHO, Litteraturhistorie, dansk-historie-forløb
Læringsmål
 • Erhvervsuddannelser
  • Grundfag
   • Dansk
 • Hf
  • Dansk
 • Hhx
  • Dansk
 • Htx
  • Dansk
 • Stx
  • Dansk