Kommentarer

Blog & vlog  

Forfattere:
Katja Gottlieb
Udgiver:
Dansklærerforeningens Forlag
Materialetype:
 
Indhold:
Grundbøger og systemer
Målgruppe:
Grundskole
Dansk
Klassetrin:
7.-10. kl.
Registreret af:
DANSKLÆRERFORENINGENS HUS A/S

Blog & vlog præsenterer eleverne for forskellige typer af blogs og vlogs og guider dem i deres arbejde med at genrebeskrive, analysere, vurdere og perspektivere teksterne i forhold til kommunikation, indhold, sprog og form. Igennem bogen opbygger eleverne viden og fagsprog om de to genrer, og de skal sideløbende producere egne blog- og vlogindlæg. I Blog & vlog er der fokus på: Genretræk og kategorisering af typer af blogs og vlogs. Afsender- og modtagerforhold samt skjulte afsendere. Analyse og vurdering af indre komposition, primær hensigt og sprogbrug. Analyse og vurdering af ydre komposition, layout, billeder og filmiske virkemidler. Indsigt i og refleksion over den kontekst, de to genrer er en del af. De to genrer i relation til den skriftlige prøve. De to genrer i relation til den mundtlige prøve. Blog & vlog er målrettet 7.-10. klasse. 

Bogkortets ID
115964199
Dato for offentliggørelse
11. oktober 2018
Udgivelsesdato
12. november 2018
Er læremidlet interaktivt?
Nej
Brugsrettigheder
Dansk ophavsret - ingen Creative Commons-licenser angivet.
Slutbrugere
Elev/kursist/studerende
Redaktør
Lisa Marie Henderson
Omfang
88
Udgave/version
1. udgave
ISBN
9788772110448
Opstilling
 • Folkeskolen
  • Dansk
   • Dansksystemer (F.08.a)
   • Prøvetekster (F.08.f)
   • Skriftlig og mundtlig fremstilling (F.08.l)
   • Temaer og genrer (F.08.d)
  • Mediekundskab/medieteknik (F.55)
Emneord
analysearbejde, perspektivering, vurdering, analysemodeller, blog, vlog, kommunikation, sprogbrug, layout, visuelle virkemidler, video, sociale medier, prøveforberedelse
Klassetrin
7.-10. kl.
Læringsmål
 • Grundskole
  • Fag (Forenklede Fælles Mål)
   • Dansk
    • 10. klasse
    • 7. - 9. klasse