Hent online materiale (0)

Kommentarer

In My Room  

Forfattere:
CPH:DOX
Materialetype:
  
Indhold:
Supplerende materiale
Målgruppe:
Hhx
Dansk, Engelsk
Htx
Dansk, Engelsk, Kommunikation/it
Stx
Dansk, Engelsk, Mediefag
Hf
Dansk, Engelsk, Mediefag
Registreret af:
FONDEN DE KØBENHAVNSKE FILMFESTIVALER

Undervisningsmaterialer til dokumentarfilmen 'In My Room'. Materialerne er udviklet af UNG:DOX, et ungdomsuddannelsesrettet filmprojekt under CPH:DOX, Københavns internationale dokumentarfilmfestival. Læs mere om UNG:DOX, filmprogrammet og undervisningsmaterialerne på cphdox.dk/mere-end-film/ungdox/. 

Bogkortets ID
115606553
Dato for offentliggørelse
25. september 2018
Er læremidlet interaktivt?
Nej
Er læremidlet i sig selv en læse- og skriveteknologi (værktøj) eller er hovedintention i det digitale læremiddel bredt at understøtte elever med læse- og skrivevanskeligheder?
Nej
Det digitale læremiddel tillader anvendelsen af læse- og skriveteknologi
Nej
Indeholder det digitale læremiddel inspirationsmateriale til, hvordan det anvendes med udgangspunkt i Forenklede Fælles Mål?
Nej
Kan det digitale læremiddel afvikles på pc/bærbar pc?
Ja: pc/bærbar pc
Kan det digitale læremiddel afvikles på tablets/smart-phones?
Ja: tablets/smart-phones
Særlige krav til udstyr?
Nej
Anvendes et autentifikationssystem?
Nej
Kan det digitale læremiddel eksportere læringsindhold?
Nej
Kan det digitale læremiddel returnere et resultat eksternt?
Nej
Slutbrugere
Elev/kursist/studerende, Underviser
Sidetal
8 sider
Opstilling
 • Fremmedsprog
  • Engelsk
   • Tekster m.v. (U.14.b)
 • Gymnasiale uddannelser
  • Dansk
   • Temaer og genrer (G.08.d)
  • Mediekundskab, medieteknik (G.55)
Emneord
digital dannelse, nye medier, dokumentarfilm, mediefag, dansk, engelsk, selvportræt
Læringsmål
 • Hf
  • Dansk
  • Engelsk
  • Mediefag
 • Hhx
  • Dansk
  • Engelsk
 • Htx
  • Dansk
  • Engelsk
  • Kommunikation/it
 • Stx
  • Dansk
  • Engelsk
  • Mediefag