Kommentarer

1001 Tigrinske Ord  

Serietitel:
1001 Ord
Forfattere:
Ahmed Rakha
Udgiver:
Kitab
Materialetype:
 
Indhold:
Opslagsværk og samlinger
Målgruppe:
Dagtilbud
Sproglig udvikling
Grundskole
Almindelige indvandrersprog - valgfag, Børnehaveklassen, Dansk, Dansk som andetsprog - basis, Dansk som andetsprog - supplerende, Modersmålsundervisning
Hf
Dansk som andetsprog
Voksenuddannelser
AVU, Dansk som andetsprog
Mellemlange videregående uddannelser
Pædagogiske uddannelser, Sproguddannelser
Aldersgruppe:
0-2 år, 3-6 år
Klassetrin:
0.-10. kl., Specialundervisning
Registreret af:
Kitab

Forhåndsvisning: https://goo.gl/PjBdXk --- 1001 Tigrinske Ord er en dansk-tigrinsk og tigrinsk-dansk billedordbog. 1001 Tigrinske Ord indeholder elementære og nøje udvalgte ord fra vores hverdag og omgivelser. 1001 Tigrinske Ord indeholder fem hovedtemaer med over 40 forskellige emner. Hovedtemaerne beskæftiger sig med mennesket, boligen, steder uden for hjemmet, naturen og en række almene emner. 1001 Tigrinske Ord indeholder også en oversigt over det tigrinske alfabet med en beskrivelse af de tigrinske bogstavlyde. Som en yderligere hjælp til en tilnærmelsesvis udtale af bogens tigrinske og danske ord er der til de dansktalende udarbejdet en letlæselig og lydnær dansk lydskrift til de tigrinske ord, og til de tigrinsktalende er der udarbejdet en tilsvarende tigrinsk lydskrift til de danske ord. Lydskrifterne er angivet umiddelbart under de danske og tigrinske ord i en mindre skriftstørrelse. Alfabetoversigten indeholder også en kort beskrivelse af det tigrinske skriftsystem, som den interesserede læser kan benytte til at lære at læse og skrive tigrinsk. 1001 Tigrinske Ord er velegnet til det første møde med tigrinsk og dansk og til at finpudse og udvide ordforrådet. Billedordbogen kan derfor være til stor gavn for børn og forældre som pege- og billedbog til stimulering af børnenes sprogfornemmelse og udvidelse af deres ordforråd. Billedordbogen vil også være nyttig i undervisningen af dansk og tigrinsk som andet- og fremmedsprog på de forskellige uddannelsesinstitutioner. Og i dialogen og kommunikationen med dansk- og tigrinsksprogede børn og voksne kan billedordbogen være et godt redskab for pædagoger og undervisere at have ved hånden. Endelig kan billedordbogen være god til rejsen eller blot til almen dannelse. 1001 Tigrinske Ord er skrevet på sproget tigrinsk (eller tigrinya), som nedstammer fra det oldetiopiske sprog geez. Tigrinsk er det tredjestørste semitiske sprog, efter arabisk og amharisk, og er officielt sprog i Eritrea og tales i det nordlige Etiopien på Afrikas Horn. Der kan være forskellige dialektale variationer i ord, udtale og stavelsemåde fra område til område, og de tigrinske ord i billedordbogen er overvejende baseret på den eritreanske hovedstadsdialekt, Asmara-dialekten. 

Bogkortets ID
115294975
Dato for offentliggørelse
11. september 2018
Udgivelsesdato
26. september 2018
Er læremidlet interaktivt?
Nej
Brugsrettigheder
Dansk ophavsret - ingen Creative Commons-licenser angivet.
Slutbrugere
Elev/kursist/studerende, Underviser
Sidetal
96 sider
Udgave/version
1. udgave
ISBN
978-87-93489-03-5
Pris (ekskl. moms) og vilkår
200 (ekskl. moms og fragt)
Emneord
tigrinya, tigrinsk, tigrinja, tigrigna, sprog, ordbog, billedordbog, tosprogede, fremmedsprog, fremmedsprogede, dansk, dansk som andetsprog, integration, flygtninge, indvandrere, Eritrea, Etiopien, ordforråd, sprogstimulering
Aldersgruppe
0-2 år, 3-6 år
Klassetrin
0.-10. kl., Specialundervisning
Læringsmål
 • Voksenuddannelser
  • AVU
   • Dansk som andetsprog
  • Dansk som andetsprog
 • Grundskole
  • Fag (Forenklede Fælles Mål)
   • Almindelige indvandrersprog - valgfag
   • Børnehaveklassen
   • Dansk
   • Dansk som andetsprog - basis
   • Dansk som andetsprog - supplerende
   • Modersmålsundervisning
 • Hf
  • Dansk som andetsprog
 • Mellemlange videregående uddannelser
  • Pædagogiske uddannelser
  • Sproguddannelser
 • Dagtilbud
  • Tema
   • Sproglig udvikling
Kommentar til brug i undervisningen
Billedordbogen kan benyttes af alle, som gerne vil opbygge et grundlæggende dansk eller tigrinsk ordforråd. Bogen giver et alment, bredt og elementært ordforråd om hverdagen og verden omkring os på en indbydende og underholdende måde. Billedordbogen kan derfor være til stor gavn og glæde for: - Flygtningefamilier og -børn fra Eritrea til hurtigt at få tilegnet sig et basalt dansk - tigrinsk-sprogede sprogskole-kursister, som skal forberedes til videre uddannelse eller arbejdsmarkedet - Tosprogede skolebørn i special- og danskundervisningen - Studerende der lærer tigrinsk - Små børn til stimulering af deres sprogfornemmelse for dansk og/eller tigrinsk - Førskolebørn til udvidelse af deres ordforråd op til skolestart - Pædagoger og undervisere, der arbejder med tigrinsk-sprogede børn og voksne uden danskkundskaber til den indledende samtale og kommunikation - Rejsende til Danmark eller Eritrea og det nordlige Etiopien Billedordbogen begrænser sig ikke til disse målgrupper, men kan være nyttig for stort set alle til almen dannelse. Her er en forhåndsvisning af bogen: https://goo.gl/PjBdXk