Kommentarer

Den fantastiske ål  

Forfattere:
1 Anders Østerby, Nordsøen Oceanarium, 2 Suzanne Rindom freelance, 3 Jonna Tomkiewicz, DTU Aqua
Materialetype:
   
Indhold:
Aktiviteter - laborativt materiale, Lærervejledning, Opslagsværk og samlinger, Supplerende materiale
Målgruppe:
Grundskole
Biologi, Natur/teknologi
Klassetrin:
5.-10. kl.
Registreret af:
DTU Aqua

Materialet er en bredspektret formidling af vores viden om den europæiske ål som en kritisk truet art. Vi vil vise, hvordan forskning har bragt ny indsigt i ålens biologi og bidraget til forståelsen af, hvordan forskningsbaseret viden kan bruges i forvaltning og innovation til artens beskyttelse og til gavn for samfundet. Ålen er et godt eksempel, fordi den er kendt og har en interessant livscyklus, udnyttes som fødevare (fiskeri og akvakultur), men er erklæret truet og derfor et dedikeret mål for samfundets forvaltningstiltag og innovativ produktion i akvakultur. Materialet indeholder beskrivelser af ålens livscyklus, biologi, ålen som fødevare, ålefiskeri og ål i akvakultur, naturforvaltning i forhold til ålen og dens levesteder, og hvordan forskning bidrager til yngelproduktion i akvakultur. Materialet indeholder desuden syv korte film, der beskriver hvert af de nævnte områder, et dilemmaspil og andre oplæg til undervisning. Målgruppen for er grundskolen i fagene natur/teknologi og biologi med særlig vægt på forståelsen af økosystemer og samfundets forvaltning af disse. Projektet og de udviklede materialer er desuden eksemplariske for det tværgående emne Innovation og entreprenørskab i forhold til de gensidige relationer mellem mennesker, natur og samfund. 

Bogkortets ID
115007931
Dato for offentliggørelse
31. august 2018
Er læremidlet interaktivt?
Ja
Er læremidlet i sig selv en læse- og skriveteknologi (værktøj) eller er hovedintention i det digitale læremiddel bredt at understøtte elever med læse- og skrivevanskeligheder?
Nej
Indeholder det digitale læremiddel inspirationsmateriale til, hvordan det anvendes med udgangspunkt i Forenklede Fælles Mål?
Ja
Kan det digitale læremiddel afvikles på pc/bærbar pc?
Ja
Kan det digitale læremiddel afvikles på tablets/smart-phones?
Ja
Særlige krav til udstyr?
Nej
Hvilke gængse webbrowsere kan det digitale læremiddel afvikles i?
Chrome, Safari, Firefox, Internet Explorer m.m.
Slutbrugere
Elev/kursist/studerende, Underviser
Emneord
Forskning, Naturforvaltning, Ålens livscyklus og biologi
Klassetrin
5.-10. kl.
Læringsmål
 • Grundskole
  • Fag (Forenklede Fælles Mål)
   • Biologi
    • 7. - 9. klasse
     • Kommunikation (obligatorisk): Eleven kan kommunikere om naturfaglige forhold med biologi
      • Argumentation (obligatorisk område)
      • Formidling (obligatorisk område)
     • Perspektivering (obligatorisk): Eleven kan perspektivere biologi til omverdenen og relatere indholdet i faget til udvikling af naturvidenskabelig erkendelse
      • Anvendelse af naturgrundlaget (obligatorisk område)
      • Perspektivering i naturfag (obligatorisk område)
      • Økosystemer (obligatorisk område)
     • Undersøgelse (obligatorisk): Eleven kan designe, gennemføre og evaluere undersøgelser i biologi
      • Økosystemer (obligatorisk område)
   • Natur/teknologi
    • 5. - 6. klasse
     • Kommunikation (obligatorisk): Eleven kan kommunikere om natur og teknologi
      • Formidling (obligatorisk område)
       • Eleven kan argumentere om enkle forhold inden for natur og teknologi (vejledende mål)
       • Eleven kan diskutere enkle problemstillinger om natur og teknologi (vejledende mål)
     • Perspektivering (obligatorisk): Eleven kan perspektivere natur/teknologi til omverdenen og aktuelle hændelser
      • Natur og miljø (obligatorisk område)
       • Eleven kan beskrive interessemodsætninger i menneskets forvaltning af naturen lokalt og globalt (vejledende mål)
      • Perspektivering i naturfag (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om centrale interessemodsætninger (vejledende mål)
       • Eleven har viden om enkle principper for bæredygtighed (vejledende mål)
       • Eleven kan beskrive natur og teknologis anvendelse i samfundet og fremstilling i medier (vejledende mål)
       • Eleven kan sætte anvendelse af natur og teknologi i et bæredygtigt perspektiv (vejledende mål)
      • Teknologi og ressourcer (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om produktioners afhængighed og påvirkning af naturgrundlaget (vejledende mål)
       • Eleven kan beskrive interessemodsætninger ved produktionsforhold (vejledende mål)
     • Undersøgelse (obligatorisk): Eleven kan designe undersøgelser på baggrund af begyndende hypotesedannelse
      • Natur og miljø (obligatorisk område)
      • Teknologi og ressourcer (obligatorisk område)