Hent online materiale (0)

Kommentarer

Bæredygtigt Byggeri  

Serietitel:
Bæredygtigt Byggeri
Forfattere:
NEXT Uddannelse København og Krithfilm
Materialetype:
  
Indhold:
AV-materiale
Målgruppe:
Erhvervsuddannelser
Teknologi, byggeri og transport
Registreret af:
NEXT Uddannelse København, Ishøj

I det 21. århundrede taler man om et nyt sæt mål for undervisningen, der lægger et opdateret og helhedsorienteret blik på dannelsesbegrebet, der blandt andet fremhæver vigtigheden i at udvikle kompetencer og ikke kun viden. I de 6 undervisningsfilm, der her er blevet gjort tilgængelig, anvendes FN’s bæredygtighedsbegreb som omdrejningspunkt for at understøtte den lærende mulighed for at udvikle disse 21. århundrede kompetencer. Sidste år blev byggeriet i en undersøgelse vurderet som den største enkelte kilde til CO2-udledning. Derfor har vi valgt at fokusere undervisningsfilmene omkring undervisning relaterende til byggesektoren. Filmene er ment som inspiration og diskussionsoplæg og omhandler alle tre dimensioner af FN’s bæredygtighedsbegreb: social, økonomisk og miljømæssig bæredygtighed. Filmene har en varighed på 7-9 minutter og henvender sig ikke alene til bygningshåndværkere, men kan anvendes bredt inden for gymnasieområdet, folkeskolen og til folkeoplysning generelt. Der er ingen af filmene, der forsøger at give færdige løsninger eller konkludere, hverken på hvordan samfundet udvikler sig mere bæredygtigt, eller hvordan der undervises i bæredygtig udvikling. Samtidig må vi også gøre opmærksom på at ingen af filmene forholder sig kritisk til den diskussion, der også findes i det globale samfund vedrørende selve bæredygtighedsbegrebet berettigelse. Filmene kan opfattes som eksempler på refleksion og den innovation, der udfolder sig omkring bæredygtig byggeri og undervisningen heri. Det er derfor op til den enkelte underviser selv at forme meningsdannelsen og konteksten omkring de emner, filmene berører. Som et eksempel kunne filmene anvendes som eksempler i forbindelse med undervisning i de 17 verdensmål. Her kunne underviseren udfærdige spørgsmål der for eleverne til at eksemplificere verdensmålene igennem filmene. 

Bogkortets ID
114816346
Dato for offentliggørelse
6. september 2018
Er læremidlet interaktivt?
Nej
Er læremidlet i sig selv en læse- og skriveteknologi (værktøj) eller er hovedintention i det digitale læremiddel bredt at understøtte elever med læse- og skrivevanskeligheder?
Nej
Det digitale læremiddel tillader anvendelsen af læse- og skriveteknologi
Ja
Indeholder det digitale læremiddel inspirationsmateriale til, hvordan det anvendes med udgangspunkt i Forenklede Fælles Mål?
Nej
Kan det digitale læremiddel afvikles på pc/bærbar pc?
Ja: film
Kan det digitale læremiddel afvikles på tablets/smart-phones?
Ja: Film
Særlige krav til udstyr?
Nej
Hvilke gængse webbrowsere kan det digitale læremiddel afvikles i?
alle
Anvendes et autentifikationssystem?
Nej
Slutbrugere
Elev/kursist/studerende, Underviser
Emneord
Bæredygtigt Byggeri
Læringsmål
  • Erhvervsuddannelser
    • Indgange
      • Teknologi, byggeri og transport