Kommentarer

ADR Brand og førstehjælp for nye sikkerhedsrådgivere  

Forfattere:
TUR, Transporterhvervets uddannelser
Materialetype:
  
Indhold:
Lærervejledning
Målgruppe:
AMU
Transporterhvervet (TUR)
Registreret af:
Transporterhvervets Uddannelser

Formålet med kurset er: - at sikre et fagligt videns- og færdighedsniveau hos den enkelte deltager, der er fundamentet for at være en god og troværdig underviser fagligt i elementær brandbekæmpelse i forbindelse med transport af farligt gods, - at sikre et fagligt videns- og færdighedsniveau hos den enkelte deltager, der er fundamentet for at være en god og troværdig underviser fagligt i førstehjælp i forbindelse med transport af farligt gods og - at deltageren får udviklet sine kompetencer i at forberede og gennemføre undervisningen i elementær brandbekæmpelse og førstehjælp i forbindelse med transport af farligt godschaufføruddannelsen. Lektionen gennemføres med høj deltageraktivitet, videndeling mellem lærer og deltagere samt praktiske kontekstopbyggede øvelser, hvor deltagerne kan udvikle og rutinere deres egne færdigheder i elementær brandbekæmpelse og førstehjælp i forbindelse med transport af farligt gods. Anvender sin baggrundsviden om forhold og arbejdsgange på et skadested, forebyggende foranstaltninger, brandklasser, type af brændende stof, brandtrekanten, evakuering, håndslukningsmidlernes anvendelse og virkemåde aktivt i sin håndtering af situationen og den elementære brandslukning samt i sin undervisning. Denne faglæreruddannelse er målrettet undervisere, som varetager instruktion og undervisning i ” ADR Brand og førstehjælp for nye sikkerhedsrådgivere” Uddannelsen kvalificerer deltageren til at undervise i Indholdet vedr. elementær brandbekæmpelse i forbindelse med transport af farligt gods, og førstehjælp i forbindelse med transport af farligt gods Herunder skal der undervises i: - at sikre et fagligt videns- og færdighedsniveau hos den enkelte deltager, der er fundamentet for at være en god og troværdig underviser fagligt i elementær brandbekæmpelse i forbindelse med transport af farligt gods, - at sikre et fagligt videns- og færdighedsniveau hos den enkelte deltager, der er fundamentet for at være en god og troværdig underviser fagligt i førstehjælp i forbindelse med transport af farligt gods og - at deltageren får udviklet sine kompetencer i at forberede og gennemføre undervisningen i elementær brandbekæmpelse og førstehjælp i forbindelse med transport af farligt godschaufføruddannelsen. 

Bogkortets ID
114443698
Dato for offentliggørelse
1. august 2018
Er læremidlet interaktivt?
Nej
Slutbrugere
Underviser
Emneord
ADR Brand og førstehjælp for nye sikkerhedsrådgivere
Læringsmål
  • AMU
    • Transporterhvervet (TUR)