Kommentarer

Adult Under Construction  

Forfattere:
Jesper Eugen Olsen og Walther Jensen
Udgiver:
Homerun BioLogic Media
Materialetype:
  
Indhold:
Supplerende materiale, AV-materiale, Frilæsning
Målgruppe:
Grundskole
Biologi, Engelsk
Klassetrin:
7.-10. kl.
Registreret af:
HOMERUN MEDIA ApS

New documentary about the fantastic teenage brain. 

Bogkortets ID
114075253
Dato for offentliggørelse
13. juli 2018
Udgivelsesdato
1. april 2017
Er læremidlet interaktivt?
Nej
Er læremidlet i sig selv en læse- og skriveteknologi (værktøj) eller er hovedintention i det digitale læremiddel bredt at understøtte elever med læse- og skrivevanskeligheder?
Nej
Det digitale læremiddel tillader anvendelsen af læse- og skriveteknologi
Ja
Indeholder det digitale læremiddel inspirationsmateriale til, hvordan det anvendes med udgangspunkt i Forenklede Fælles Mål?
Nej
Kan det digitale læremiddel afvikles på pc/bærbar pc?
Ja
Kan det digitale læremiddel afvikles på tablets/smart-phones?
Ja
Særlige krav til udstyr?
Nej
Anvendes et autentifikationssystem?
Nej
Kan det digitale læremiddel eksportere læringsindhold?
Nej
Kan det digitale læremiddel returnere et resultat eksternt?
Nej
Brugsrettigheder
Slutbrugere
Elev/kursist/studerende
Varighed
58 minutter
Udgave/version
English speaking TV verison
Emneord
Film Teenager, Videnskab , Biologic, Engelsk, English speaking film, Scientific film, Teeanger
Klassetrin
7.-10. kl.
Læringsmål
 • Grundskole
  • Fag (Forenklede Fælles Mål)
   • Biologi
    • 7. - 9. klasse
     • Perspektivering (obligatorisk): Eleven kan perspektivere biologi til omverdenen og relatere indholdet i faget til udvikling af naturvidenskabelig erkendelse
      • Perspektivering i naturfag (obligatorisk område)
       • Eleven har viden om processer i udvikling af naturvidenskabelig erkendelse (vejledende mål)
       • Eleven kan forklare sammenhænge mellem naturfag og samfundsmæssige problemstillinger og udviklingsmuligheder (vejledende mål)
   • Engelsk
    • 10. klasse
     • Skriftlig kommunikation (obligatorisk): Eleven kan forstå og skrive længere sammenhængende tekster med forskellige formål på engelsk
    • 5. - 7. klasse
     • Mundtlig kommunikation (obligatorisk): Eleven kan deltage i kortere samtaler og give korte sammenhængende fremstillinger af almindelige situationer og emner på engelsk
    • 8. - 9. klasse
     • Skriftlig kommunikation (obligatorisk): Eleven kan forstå og skrive længere sammenhængende tekster med forskellige formål på engelsk
Kommentar til brug i undervisningen
Se filmen og diskuter ud fra de vedhæftede spørgsmål i bunden af det skriftlige materialet.