Hent online materiale (0)

Kommentarer

Kildebank - Menneskesyn  

Serietitel:
Kildebank - Slaveriet og Vestinidien
Forfattere:
Christina Louise Sørensen
Udgiver:
Historielab
Materialetype:
  
Indhold:
Materialekasse, Opslagsværk og samlinger, Supplerende materiale
Målgruppe:
Klassetrin:
5.-10. kl.
Registreret af:
UCL Erhvervsakademi & Professionshøjskole S/I

Menneskesyn I dette tema kan du finde kilder til, hvordan man så på de sorte og slavegjorte – både i de danske besiddelser i Afrika, i Vestindien og i Danmark generelt før i tiden. Her er kilder til, hvordan der også i løbet af 1700- og 1800-tallet var forskellige opfattelser af slavehandelen og slaveriet. Her er også kilder til, hvordan nogle retfærdiggjorde eller forklarede slaveriet. Emner: Forsvar af slaveriet Bedre for de sorte i Vestindien? En slaveauktion Lægens oplevelser under en slaveauktion Annonce for en auktion Imod afskaffelse Er slaver eller frie arbejdere bedst? Synet på sorte Sort tjenerinder i Afrika 

Bogkortets ID
114018072
Dato for offentliggørelse
12. juli 2018
Er læremidlet interaktivt?
Nej
Er læremidlet i sig selv en læse- og skriveteknologi (værktøj) eller er hovedintention i det digitale læremiddel bredt at understøtte elever med læse- og skrivevanskeligheder?
Nej
Indeholder det digitale læremiddel inspirationsmateriale til, hvordan det anvendes med udgangspunkt i Forenklede Fælles Mål?
Nej
Kan det digitale læremiddel afvikles på pc/bærbar pc?
Ja
Kan det digitale læremiddel afvikles på tablets/smart-phones?
Ja
Særlige krav til udstyr?
Nej
Anvendes et autentifikationssystem?
Nej
Kan det digitale læremiddel eksportere læringsindhold?
Nej
Kan det digitale læremiddel returnere et resultat eksternt?
Nej
Brugsrettigheder
Slutbrugere
Elev/kursist/studerende, Underviser
Emneord
Historie, samfund, slaveri, Dansk Vestindien, kolonier
Klassetrin
5.-10. kl.