Kommentarer

Autismefilm - Det der med autisme  

Serietitel:
Autismefilm 1-8
Udgiver:
Perlefilm
Materialetype:
  
Indhold:
AV-materiale
Målgruppe:
Grundskole
Billedkunst - valgfag, Drama - valgfag, Filmkundskab - valgfag, Medier - valgfag, Samfundsfag, Sundhed og sociale forhold
Klassetrin:
7.-10. kl., Specialundervisning
Registreret af:
Perlefilm v/Rikke Hallund

Fire animationsfilm om unges oplevelse af autisme. Unge fra Autismecenter Vestsjælland har bidraget til vigtige emner i et ungdomsliv med autisme og en autismediagnose. Gennem dialog og animerede fortællinger giver de deres perspektiver på eget liv: Blandt andet hvordan de har det, oplever sig selv og andre, hvad de er interesserede i, hvad der kan opleves som svært og hvad der kan hjælpe. Gennem filmfortællingerne, der er skabt ud fra de unges egne idéer, udtryk og perspektiver, kan elever – både med og uden autisme – bedre finde forståelse for hinandens liv og perspektiver. Filmene og undervisningsmaterialet kan skabe dialog og deltagelse i undervisningssammenhænge, De fire film er stykket sammen af i alt 14 temaer, som er kortlagt sammen med de unge selv. Det er blandt andet temaer om at fungere, om kærester, om fremtiden, om at få et job, om at få familie og det at leve med autisme 

Bogkortets ID
113801116
Dato for offentliggørelse
27. juni 2018
Udgivelsesdato
30. maj 2018
Er læremidlet interaktivt?
Nej
Er læremidlet i sig selv en læse- og skriveteknologi (værktøj) eller er hovedintention i det digitale læremiddel bredt at understøtte elever med læse- og skrivevanskeligheder?
Nej
Det digitale læremiddel tillader anvendelsen af læse- og skriveteknologi
Nej
Indeholder det digitale læremiddel inspirationsmateriale til, hvordan det anvendes med udgangspunkt i Forenklede Fælles Mål?
Ja
Kan det digitale læremiddel afvikles på pc/bærbar pc?
Ja: Mac iOs, Windows, Google Crome
Kan det digitale læremiddel afvikles på tablets/smart-phones?
Ja: iOS, Android, Windows
Særlige krav til udstyr?
Nej
Hvilke gængse webbrowsere kan det digitale læremiddel afvikles i?
Crome, Firefox, Opera, Internet Explorer, MS Edge
Anvendes et autentifikationssystem?
Nej
Kan det digitale læremiddel eksportere læringsindhold?
Nej
Kan det digitale læremiddel returnere et resultat eksternt?
Nej
Brugsrettigheder
Slutbrugere
Elev/kursist/studerende, Underviser
Serieredaktør
Rikke Hallund
Instruktør
Rikke Hallund
Samarbejdspartner
Sense Communication
Andre bidragydere
Birgit Irene Puch Jørgensen, Anna Thaulow
Omfang
4 film a 5-10 minutter
Udgave/version
1
Opstilling
 • Folkeskolen
  • Dansk
   • Billedanalyse (F.08.i)
   • Bog+bånd/CD-materialer (F.08.o)
   • Specialundervisning (F.08.r)
   • Temaer og genrer (F.08.d)
  • Datalære/informatik
   • Supplerende materialer (F.10.b)
  • Dramatik (F.12)
  • Øvrige fag/emner (F.89)
 • Specialundervisning
  • Dansk
   • Visuel perception (S.07.c)
  • Sundheds-, seksualunderv. og familiekundskab
   • Læsetrin svarende til 7. klasse (S.79.7)
   • Læsetrin svarende til 8.-10. klasse (S.79.8)
Emneord
Autisme, ADHD, Autismefilm, Inklusion, Sårbare unge, Sårbare børn
Klassetrin
7.-10. kl., Specialundervisning
Læringsmål
 • Grundskole
  • Fag (Forenklede Fælles Mål)
   • Billedkunst - valgfag
    • 7./8./9. klasse
     • Billedanalyse (obligatorisk): Eleven kan analysere billeder og billeders funktioner i forskellige kulturer
   • Drama - valgfag
    • 7./8./9. klasse
     • Dramaproduktion (obligatorisk): Eleven kan agere i dramaproduktioner med forskellige virkemidler
     • Dramaanalyse (obligatorisk): Eleven kan analysere teater- og dramaproduktioner
   • Filmkundskab - valgfag
   • Medier - valgfag
   • Samfundsfag
   • Sundhed og sociale forhold
Kommentar til brug i undervisningen
Se lærervejledninger og undervisningsmaterialet på www.autismefilm.dk